PE-dossier

In een aantal video’s en een PowerPointpresentatie leggen we je uit hoe je gebruik maakt van en je weg vindt in het PE-dossier.

Instructie praktijktoets supervisor

Instructie gebruik evaluatieformulier supervisor

oval