Leertherapie geven

Hier vind je informatie over het geven van leertherapie, praktische zaken rondom de organisatie en downloads.
De leertherapie wordt vanaf 2022 vervangen door de leerlijn professionaliteit. Bekijk de video over de CGT-opleiding nieuwe stijl waarin de leertherapie geen onderdeel meer is. Tot en met 2025 kun je als supervisor leertherapie blijven geven aan mensen die voor 1 juli 2023 gestart zijn met supervisie. Zij volgen dan de CGT-opleiding oude stijl.

Wat is leertherapie

Leertherapie is de begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie van de cognitief gedragstherapeut i.o. Door leertherapie leert de cognitief gedragstherapeut i.o. zijn eigen reacties op (problemen van) cliënten te erkennen en herkennen. Daarnaast leert hij hoe hij zijn denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor zijn beroepsuitoefening kan optimaliseren.

Leertherapiesessies

  • In totaal volgen cognitief gedragstherapeuten in opleiding 25 tot 50 sessies leertherapie. Supervisie- en leertherapiesessies zijn samen 125 sessies
  • Een individuele leertherapiesessie duurt minimaal 45 minuten
  • Een groepstherapiesessie duurt minimaal 90 minuten. De groep mag uit maximaal acht deelnemers bestaan
  • Dubbele leertherapiesessies moeten een aaneengesloten contacttijd hebben van twee keer de hierboven genoemde contacttijd voor individuele leertherapie of groepsleertherapie

Algemene regels

  • Leertherapie moet worden gevolgd bij een supervisor
  • De cognitief gedragstherapeut i.o. mag geen supervisie en leertherapie volgen bij dezelfde supervisor
  • De leertherapie mag bij één of meerdere supervisoren worden gevolgd
  • De cognitief gedragstherapeut i.o. mag beginnen met het volgen van leertherapie als hij cliënten behandelt
  • Tijdens de leertherapie moeten de regels worden gevolgd van het cognitief gedragstherapeutisch proces

Afronding leertherapie

Ter afronding van de leertherapie stellen de supervisor en de cognitief gedragstherapeut i.o. een ‘Verklaring gegeven en ontvangen leertherapie’ op en ondertekenen deze. De cognitief gedragstherapeut i.o. voegt de verklaring toe aan zijn PE-dossier. Het Opleidingssecretariaat verwerkt de gegeven en ontvangen leertherapie in de PE-dossiers van de cognitief gedragstherapeut i.o. en de supervisor.

oval