Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt

Nascholing

Om je registratie* te behouden, behaal je in je herregistratieperiode 30 nascholingspunten.

Je kunt deze nascholingspunten behalen met:

  • Het volgen van door de VGCt geaccrediteerde vervolgcursussen of nascholingsactiviteiten
  • Het geven of verzorgen van door de VGCt geaccrediteerde nascholingsactiviteiten
  • Het geven van een lezing of presentatie op het gebied van de cognitieve gedragstherapie tijdens een congres of symposium op het gebied van de cognitieve gedragstherapie (dit ter beoordeling van de registratiecommissie)
  • Het ontvangen van supervisie gegeven door een supervisor VGCt of een cognitief gedragstherapeut VGCt of een bevoegd verklaarde cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt. Deze supervisiegevers kun je vinden via ‘zoek een medelid ’in ‘Mijn VGCt’.

Zie PE-online voor het aanbod aan bij-/nascholing (selecteer de gewenste cursuscategorie in de linker kolom).
Bij elke cursus staat vermeld of er accreditatie is toegekend of niet, of dat de aanvraag nog in behandeling is.

Nascholing

Combinatie

We raden je aan om te kiezen voor een combinatie van nascholing en supervisie om je optimaal te blijven ontwikkelen.

*Het volledige overzicht van alle registratie eisen vind je in het document ‘registratiereglement cgw’.

oval