Herregistratie

Alle eisen voor herregistratie staan in het Registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren. Kort samengevat kun je je herregistreren als je in de herregistratieperiode 30 nascholingspunten hebt behaald én voldoet aan de werkervaringseis.

Herregistratie aanvragen

Je herregistratie vraag je aan via PE-Online. Je kunt ervoor kiezen om na ten minste drie jaar je herregistratie aan te vragen. Als de aanvraag correct, volledig en betaald is, dan beoordeelt de registratiecommissie de aanvraag binnen drie maanden. Na een positief besluit gaat je nieuwe herregistratieperiode op de eerste dag van de volgende maand in.

Uitstel

Als je niet binnen vijf jaar voldoet aan de vereisten voor herregistratie, worden je lidmaatschap en registratie beëindigd. Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de herregistratietermijn met maximaal één jaar te verlengen, hiervoor moet je wel compensatiepunten halen. Ook is het mogelijk om na beëindiging je registratie opnieuw te verkrijgen. Lees meer over deze opties in het registratiereglement.

oval