Evenement

Symposium sectie Persoonlijkheidsstoornissen

8 december 2022

De nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen: ‘Wat moet je ermee als CGT-er’?

Als CGT-er kom je frequent persoonlijkheidsproblematiek tegen. Hoe vertaal je de nieuwe MDR naar je dagelijkse praktijk?

Programma

Dagvoorzitters: Horusta Freije en Ursula Witteveen

Horusta Freije is Klinisch Psycholoog, werkzaam bij Psy-Q Parnassiagroep en voorzitter van de sectie persoonlijkheidsstoornissen van de VGCt en lid van de werkgroep VERS van het Trimbos.
Ursula Witteveen is CGW-er bij Dialexis Advies en GGNet.

09.00 – 09.10 uur Welkom
09.10 – 09.40 uur Ellen Willemsen – Inleiding MDR – wat is nieuw en wat is daarin belangrijk voor CGT-ers?

Ellen Willemsen is werkzaam als psychiater bij de Parnassia Groep en directeur van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Ze was voorzitter van de Richtlijnwerkgroep voor de herziening van de MDR Persoonlijkheidsstoornissen.

09.40 – 10.00 uur Rien Van – Onderschat de MDR de effectiviteit van specialistische psychotherapie?

Rien Van is opleider psychiatrie Arkin, directeur behandelzaken NPI, onderdeel van Arkin, en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychiatrie. 

10.00 – 10.15 uur Loek van Dam – GIT-PD – is een algemeen behandelkader voldoende? En, hoe CGT is de GIT-PD?

Loek van Dam is Klinisch Psycholoog en Manager Behandelzaken van het NPI.

10.15 – 10.30 uur Pauze
10.30 – 10.45 uur Thera Koetsier – Groepstherapie boven alles? CGT-gestoelde behandelingen vinden vaak in groepen plaats. Wat zegt de MDR hierover

Thera Koetsier is als Klinisch Psycholoog werkzaam bij GGZ NHN en bestuurslid van de sectie persoonlijkheidsstoornissen van de VGCt.

10.45 – 11.00 uur Jan Baars – Systeem betrekken? Wat zegt de richtlijn hierover, wat is hierover bekend, hoe is dat verweven in de CGT-gestoelde behandelingen nu, wat kan beter (naast meer onderzoek).

Jan Baars is als Klinisch Psycholoog en systeemtherapeut werkzaam bij KOOS, gespecialiseerde jeugdhulp te Utrecht, en bij Autimaat te Doetinchem. Hij is hoofdopleider Systeemtherapie bij de RINO groep te Utrecht.

11.00 – 11.15 uur Flip Jan van Oenen – Voorbeeldig verdragen: de voorbeeldfunctie van de therapeut: Mythes en mogelijkheden van de therapie

Flip Jan van Oenen is arts/systeemtherapeut en supervisor van de NVRG en was tot zijn pensioen werkzaam bij ARKIN en het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Hij publiceerde artikelen op het gebied van crisisinterventie, systeemtherapie en feedback informed treatment en is auteur van het boek het Misverstand psychotherapie.

11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 11.45 uur Arjan Videler – Intermitterend behandelen van jong tot oud: hoe dan? Kwetsbaarheden in de persoonlijkheid kunnen leiden tot nieuwe behandelvragen in verschillende levensfasen. Wat betekent dat voor onze CGT-behandelingen?

Arjan Videler is Psychotherapeut en manager behandeling bij GGZ Breburg, ouderen en onderzoeker bij Tilburg University en bestuurslid van de Sectie Persoonlijkheidsstoornissen van de VGCt.

 

11.45 – 12.00 uur Afke van der Hoek –  Comorbiditeit: CGT-er blijf bij je leest! Wat zegt de MDR over (mee)behandelen van AS I problematiek?

Afke van der Hoek is werkzaam als Klinisch Psycholoog bij KieN en bestuurslid van de Sectie Persoonlijkheidsstoornissen van de VGCt.

12.00 – 12.15 uur Arnoud Arntz – Specialistische behandelingen zijn eerste keus! Komen de leertheoretische behandelingen zoals CGT, DGT, Schematherapie en VERS voldoende uit de verf in de MDR? En hoe is dat voor de andere specialistische behandelingen?

Arnoud Arntz is hoogleraar Klinische Psychologie aan de UVA.

12.15 – 12.30 uur Afsluiting

Praktische informatie

Datum 8 december
Tijd 09.00 – 12.30 uur
Locatie Online
Spreker(s) Ellen Willemsen, Rien Van, Loek van Dam, Arnoud Arntz, Thera Koetsier, Jan Baars, Arjan Videler, Afke van der Hoek, Flip-Jan van Oenen, Horusta Freije en Ursula Witteveen
Accreditatie Is verleend door de VGCt voor 3 punten nascholing, de FGzPt voor 3 punten specialismen gezondheidszorgpsycholoog en V&VN voor 3 punten scholing GGZ, de aanvraag is nog in behandeling bij de VSt
Kosten € 55,- voor leden van de VGCt, € 105,- voor niet-leden

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

oval