Bij- en nascholing

Workshop Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid: screening en diagnostiek

In deze inleidende workshop wordt hoogbegaafdheid (HB) bij volwassenen in psychodiagnostiek en psychotherapie beschouwd als zijnde geen (DSM-5-) stoornis, maar een aparte, eigensoortige en snelle, complexe vorm van informatieverwerking. De wederzijdse invloed van persoonlijkheidstrekken en hoogbegaafdheid bij volwassenen is complex en interessant. De persoonlijkheidstrekken hebben gevolgen voor de hoogbegaafdheid én de hoogbegaafdheid beïnvloedt de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

De hoogbegaafde persoon komt eerder in een uitzonderingspositie terecht en deze kan zijn zelfbeeld en beeld van de ander vaker negatief beïnvloeden. In de GGZ meldt de hoogbegaafde persoon zich frequent aan met klachten van angst, depressie, burnout, ADHD, etc. Dit leidt tot significant meer psychotherapie-vragen in de GGZ dan de gemiddelde populatie en vaker tot een misdiagnose.

Regelmatig komt een cliënt met de zelfdiagnose HB al dan niet terecht naar voren en de therapeut moet er wel een visie op hebben en de HB globaal kunnen screenen en in een diagnostisch plan opnemen.

De volgende thema’s komen aan de orde:

  1. Screening van hoogbegaafdheid, voor- en nadelen van de tien kenmerken.
  2. Vastgestelde hoogbegaafdheid bespreken met de cliënt als functieanalyse.
  3. Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid, het gebruik van boek Webb voor differentiaal diagnostiek van symptoomstoornissen, bv. ADHD, ASS, GAS, etc.
  4. Toepassing van het nieuwe dimensionele DSM-5*-model bij persoonlijkheidstrekken of persoonlijkheidsstoornissen voor persoonlijkheidsdisfunctioneren en pathologische trekken. Wanneer is narcisme of perfectionisme of autonomie, etc. bij hoogbegaafdheid pathologisch en wanneer gezond? Dat kun je bepalen met de ‘geestelijke gezondheidsmeetlat’ van DSM-5*.
  5. Integratie van diagnostiek in tien stappen bij hoogbegaafdheid en persoonlijkheid uitmondend in een HT of casusconceptualisatie.

Voor wie: vereiste niveau van de deelnemers is minimaal gewoon lid van de VGCt of gelijkwaardig niveau. Doelgroep: gezondheidszorg- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, cognitief-gedragstherapeuten, psychiaters.

Aantal deelnemers: 4 tot 6 deelnemers, bij incompany meer mogelijk.

Locatie: Ede. Een incompany workshop behoort tot de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de opleidingspraktijk via www.adriaansprey.nl.

Data: 18 november 2022; meerdere data in 2023, 2024 en 2025. Tijd: 10.00 – 16.15 uur.

Erkenning: door de VGCt voor 5 uur en door de FGzPt voor 6 uur onder nummer 452639.

Beoordelingscriteria: het maken van een kort eindwerkstuk met toepassing van screening bij een hoogbegaafde patiënt.

Prijs: € 195,- inclusief lunch.

Literatuur

Verplicht:
Webb, James T. & Edward R. Amend (2020) Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid (DSM-5 versie). Assen: Van Gorcum.

Aanbevolen:
Sprey, A. (2020) Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie –

Persoonlijkheid, diagnostiek, psychotherapie en therapeutische relatie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, Springer Media. ISBN 9789036824903.

Inlichtingen en/of aanmeldenwww.adriaansprey.nl

Praktische informatie:

Datum 18 november 2022
Plaats Ede
Locatie evenement Ede
Kosten 195,-
Categorie Bij- en nascholing
Organisatie Adriaan Sprey Opleidingen
Geaccrediteerd door VGCt en FGzPt
oval