Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J) – 50 uur

Inhoud
De cursus richt zich op het leren behandelen van de complexe problematiek zoals die zich veel laat zien in de jeugdzorg en specialistische GGZ.

Het gaat om kinderen met problemen die vallen onder een DSM classificatie zoals een angststoornis, een stemmingsstoornis, trauma en gedragsproblemen, of specifieke ontwikkelingsproblematiek.

Daarnaast is er sprake van comorbide problemen zoals een problematisch verlopen hechting en hechtingsproblematiek, ernstige gezinsproblematiek , kinderen die te maken hebben met complex trauma zoals huiselijk geweld in het verleden, uithuisplaatsingen (of erger) en kinderen die moeite hebben met leren en het zich als vanzelf eigen maken van vaardigheden en ontwikkelingstaken (LVB). U leert hoe u rekening kunt houden met de complexe systemen om een kind heen en hoe u deze systemen kunt mee behandelen. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de therapeut zelf. Want om goed voor deze kinderen en hun gezinnen te kunnen zijn, moet u ook weten waar uw eigen behoefte, valkuilen en krachten liggen als therapeut.

Praktische informatie:

Datum 07 november 2023 t/m 16 april 2024
Plaats Arnhem
Locatie evenement Arnhem
Kosten 1650
Categorie Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie Cure en Care Development
Geaccrediteerd door
oval