Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT Kind en Jeugd) – 50 uur

Inhoud
De cursus richt zich op het leren behandelen van de complexe problematiek zoals die zich veel laat zien in de jeugdzorg en specialistische GGZ.

Het gaat om kinderen met problemen die vallen onder een DSM classificatie zoals een angststoornis, een stemmingsstoornis, trauma en gedragsproblemen, of specifieke ontwikkelingsproblematiek.

Daarnaast is er sprake van comorbide problemen zoals een problematisch verlopen hechting en hechtingsproblematiek, ernstige gezinsproblematiek , kinderen die te maken hebben met complex trauma zoals huiselijk geweld in het verleden, uithuisplaatsingen (of erger) en kinderen die moeite hebben met leren en het zich als vanzelf eigen maken van vaardigheden en ontwikkelingstaken (LVB). U leert hoe u rekening kunt houden met de complexe systemen om een kind heen en hoe u deze systemen kunt mee behandelen. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de therapeut zelf. Want om goed voor deze kinderen en hun gezinnen te kunnen zijn, moet u ook weten waar uw eigen behoefte, valkuilen en krachten liggen als therapeut.

Opzet
De cursus kent deels een klassieke opbouw zoals we gewend zijn binnen de CGT: bespreken van het huiswerk, nieuwe theorie, oefenen, reflectie en nieuw huiswerk. Daarnaast wordt van de cursisten een actieve inbreng verwacht door het toepassen van de theorie op eigen casuïstiek of casuïstiek van de docent (indien mogelijk deels blended). Dit dient tevens als toetsing van de geleerde theorie. In intervisievorm wordt van de cursisten een actieve bijdrage verwacht in het bespreken van knelpunten en dilemma’s in de behandeling, waarbij cursisten actief aan de slag gaan met hun eigen rol als therapeut of gedragskundige. In de eindbeoordeling wordt van de cursist een reflectieverslag verwacht op het eigen leerproces ten aanzien van de cognitieve gedragstherapeutische behandeling van complexe problematiek.

Praktische informatie:

Datum 13 september 2022 t/m 17 januari 2023
Plaats Arnhem
Kosten 1650
Categorie Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie Cure & Care Development
Geaccrediteerd door FGzPt: 52 punten, VGCt: 50 punten, NIP K&J/NVO en V&VN (beiden in aanvraag)
oval