Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie Traumastoornissen: behandeling en verwerkingstechnieken €1520

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kennis van het ontstaan en instandhouding van traumaproblematiek;
 • Het cognitief gedragstherapeutisch proces bij traumaproblematiek;
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek van traumaproblematiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en –analyses bij traumaproblematiek;
 • Het kennis opdoen en toepassen van technieken van de cognitieve gedragstherapie om traumaproblematiek te behandelen, waaronder vooral Imaginare Exposure, Imaginaire Rescripting, psycho-educatie, motiveren, imaginatie, stabilisatie oefeningen, ontspanningsoefeningen en rescriptingstechnieken.

De 50-urige vervolgcursus cognitieve gedragstherapie  is methodisch specifiek en niet doelgroep specifiek (kind en jeugd, ouderen, volwassenen). Wel is de toepassing in oefeningen binnen de cursus doelgroepgericht. De cursus leidt tot een  therapeut die de principes van het cognitief gedragstherapeutisch proces, cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische technieken kan toepassen bij traumaproblematiek in brede zin.

Algemene leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken met betrekking tot ontwikkeling van trauma;
 • kan de cursist leermodellen toepassen op trauma casuïstiek uit de  eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen voor traumaproblematiek;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten voor traumaproblematiek;
 • kan de cursist op een basaal niveau Imaginaire Imaginare Exposure en Imaginaire Resripting toepassen
 • heeft de cursist inzicht in de verschillende werkingsmechanismen van de verschillende verwerkingstechnieken;
 • kan de cursist gericht bepalen welke verwerkingstechniek in welke situatie meer of minder geïndiceerd is
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken;
 • heeft de cursist inzicht hoe cultuurverschillen kunnen meespelen bij trauma en verwerkingsproblematiek
 • heeft de cursist kennis van de controversiële kwesties rondom de behandeling van traumaproblematiek, onder andere: de behandeling van dissociatieve stoornissen, de stabilisatiediscussie en hervonden herinneringen.
 • Heeft de cursist inzicht in de valkuilen van overbelasting van de behandelaar bij complexe behandelingen en weet hij/zij wat mogelijke preventieve maatregelen daarvoor kunnen zijn

Duur van de cursus: de cursus is verspreid over 8 lesdagen van 10:00 tot 17:15 uur.

Praktische informatie:

Datum 08 december 2023 t/m 12 april 2024
Plaats Amsterdam
Locatie evenement Seats2Meet Amersfoort CS
Kosten 1520
Categorie Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie King nascholing
Geaccrediteerd door VGCT , NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen
oval