Bij- en nascholing

Verdiepingscursus ‘Imaginatie en rescripting’

De nadruk van deze cursus ligt op verdere verdieping van het uitvoeren van en komen tot imaginatie en rescripting. Behandeltechnieken worden gedemonstreerd en geoefend tijdens de cursus. Het accent ligt hierbij op het aanscherpen van deze experiëntiële techniek en het hierbij hanteren van de therapeutische relatie. Er wordt tevens ingegaan op de toepassing en verbreding van de cognitieve-, experiëntiële-, gedragsmatige- en interpersoonlijke technieken die hierin kunnen bijdragen.

Naast de casuïstiek ingebracht door de docenten zal er ook ruimte zijn voor inbreng van casuïstiek door de cursisten zelf. Er wordt ook stil gestaan bij het belang van een goede casusconceptualisatie in relatie tot de hulpvraag en behandeldoelen als kader, evaluatief middel en richting gever in het vormgeven van de imaginatie en rescripting.

Doel van de cursus is het vergroten van groei en inzicht ten aanzien van deze techniek en de vele mogelijkheden van toepassingen van deze techniek. In deze cursus ligt het accent op individuele behandelingen.

Deze cursus staat in het teken van het verdiepen en verbreden van specifieke technieken binnen het schematherapeutisch proces. De cursus moet bijdragen aan het op peil houden, actualiseren en/of vergroten van de competentie als senior of supervisor schematherapeut, respectievelijk schematherapeutisch werkende.

Praktische informatie:

Datum 11 november 2022
Plaats Arnhem
Locatie evenement CCD Arnhem
Kosten 330,00 incl. boek
Categorie Bij- en nascholing
Organisatie Cure Care Development
Geaccrediteerd door Vereniging voor Schematherapie: 6 punten FGzPt: 6 punten VGCt: 6 punten nascholingscursus - contacturen
oval