Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.

Supervisorencursus VGCt €1050,-

De supervisorencursus VGCt biedt de benodigde kennis en vaardigheden om supervisie te geven in de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Het is een verplicht onderdeel voor registratie als supervisor. Door deze cursus bij te wonen, draag je bij aan uw professionele ontwikkeling als supervisor en verhoog je de kwaliteit van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut.

De supervisorencursus VGCt is ontworpen volgens de eisen van het Opleidingsreglement van de VGCt en de definitie van supervisie van Bernard & Goodyear (2014). De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Supervisiemodellen
 • Modellen van professionele ontwikkeling van therapeuten
 • Onderwijskundige aspecten van opleiden van volwassenen in beroepsonderwijs
 • Randvoorwaarden voor supervisie
 • Contractfase, inclusief leerdoelen bepalen
 • Methodieken in supervisie
 • Hanteren van werkrelatie
 • Toetsen en beoordelen in supervisie
 • Juridische aspecten en beroepsethische kwesties
 • Culturele diversiteit
 • Evaluatie en afronding van supervisie
 • Supervisie en N=1 begeleiding
 • Supervisie en de VGCt, inclusief verslaglegging
 • Supervisie en wetenschap: gebruik van werkzaam gebleken procedures, opbouw en ontwikkeling.

Doelstelling

A. verbeteren van het professionele functioneren van de supervisant

B. toezicht houden op de kwaliteit van de cognitieve gedragstherapie geboden aan de cliënten die de supervisant ziet

C. fungeren als poortwachter voor de professie waartoe de supervisant toegang zoekt.

In de cursus komen de competenties zoals omschreven in het competentieprofiel Supervisor VGCt ruimschoots aan de orde. Voor de ordening van de competenties wordt het CanMEDS model als uitgangspunt gebruikt.

Werkwijze

1.  Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.

2.  Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.

3.  Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.

4.  Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).

Praktische informatie:

Datum 29 april 2024 t/m 04 juli 2024
Plaats Amsterdam
Locatie evenement Amersfoort
Kosten €1050,-
Categorie Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.
Organisatie King nascholing
Geaccrediteerd door VGCt en FGzPt
oval