(Na)scholing supervisor

Supervisorencursus

Supervisorencursus

Doelgroep

Een cursus voor supervisoren en aspirant-supervisoren, die drie jaar lid zijn van de VGCt  of een andere specialistische psychotherapie-vereniging en minimaal 3 jaar zijn ingeschreven in het BIG-register psychotherapeut/ psychiater/ gz-psycholoog / klinisch psycholoog. Voor de NVP geldt dat je minimaal 5 jaar in het BIG register ingeschreven dient te zijn om supervisor te kunnen worden. ( zie website NVP voor overige eisen zoals supervisie over supervisie)

Zij dienen gemiddeld minimaal 8 uur per week werkzaam te zijn als psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog (psychotherapeutische behandeling van cliënten/cliëntsystemen).

Opzet

De cursus is opgezet in overeenstemming met de eisen van het Opleidingsreglement van de VGCt. Supervisie wordt gedefinieerd als een mengvorm van therapie & onderwijs. De cursus is gebaseerd op competentiegerichte opvattingen over ervaringsgericht leren (Vygotski ; Kolb, Corrie). Dit uitgangspunt leidt tot een cursusopzet waarbij gewerkt wordt volgens deze principes.

In de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • fasering, opbouw en afronding van supervisieprocessen
 • valkuilen bij superviseren (relatie supervisor-supervisant) en
 • behandelen (relatie supervisant-cliënt)
 • vormgeven van evaluatie van het leerproces; begeleiden N=1
 • het scheppen van een gunstig leerklimaat
 • Het gebruiken van verschillende werkvormen
 • beoordelen als onderdeel van supervisie
 • transculturele vaardigheden voor supervisoren
 • beroepsethische en juridische aspecten van supervisie
 • eisen van de VGCt aan de supervisor en aan de supervisant : praktijktoetsen, leerlijn 2022, begeleide intervisie.
 • praktijkopleidingseisen bij opleidingen zoals GZ-psycholoog en psychotherapeut/klinisch psycholoog ; KBS.
 • FGzPt kader voor opleiden

Docenten:       Loek Peute, arts-psychotherapeut en VGCt en NVP supervisor/docent

Yvette van der Pas, klinisch psycholoog-psychotherapeut en VGCt en NVP supervisor/docent

 

Data: dinsdag 26 september , donderdag 12 en dinsdag 31 oktober en donderdag 16 november 2023 van 9.30 – 16.30 uur.

data 2024 worden gepubliceerd op:

http://opleiding.singel54.nl/superworkshop.php

Einddoel van de cursus: De cursist is aan het eind van de cursus in staat om onderwijsmethodieken en therapeutische methoden flexibel toe te passen in de supervisie van therapeuten in opleiding, ten einde het functioneren van de supervisant te optimaliseren in het belang van de patiënt. De cursist is in staat om een goede supervisierelatie op te bouwen met supervisanten. De aspirant supervisor toont relevante professionele competenties als het zich leerbaar opstellen, adequaat feedback geven en ontvangen. De supervisor hanteert de actuele beroepsethische en juridische regelgeving. De supervisor speelt bij opbouw, inhoud en afronding van supervisie in op de opleidings- en praktijkcontext.

Evaluatie: De cursisten evalueren de cursus zowel schriftelijk als mondeling. De docenten evalueren de deelname van de cursist aan de hand van observaties van rollenspelen, video-opnames en inbreng bij de discussie.

Aanmelden via het aanmeldingsformulier op: http://opleiding.singel54.nl

 

 

 

 

Praktische informatie:

Datum 26 september 2023 t/m 16 november 2023
Plaats Amsterdam
Locatie evenement Amsterdam, Singel 54, loopafstand van Centraal Station
Kosten € 925,00, vrij van BTW.
Categorie (Na)scholing supervisor
Organisatie Singel 54 Opleidingen
Geaccrediteerd door VGCt; FGzPt, NVP 24 punten
oval