Bij- en nascholing

Stoelentechnieken voor gevorderden

De nadruk van deze cursus ligt op verdere verdieping van het inzetten van stoelentechnieken in het schematherapeutisch proces. Door middel van demonstraties door de docenten en door oefenen tijdens deze interactieve cursus wordt deze experiëntiële techniek verder aangescherpt.

Er wordt stil gestaan bij het belang van een goede casusconceptualisatie in relatie tot de hulpvraag en behandeldoelen als kader, evaluatief middel en richting gever bij het inzetten van de stoeletechniek en in welke vorm. Er wordt tevens ingegaan op de toepassing en verbreding van de cognitieve-, experiëntiële-, gedragsmatige- en interpersoonlijke technieken die hierin kunnen bijdragen.

Doel van de cursus is het vergroten van groei en inzicht ten aanzien van deze techniek en de vele mogelijkheden van toepassingen van deze techniek ten aanzien van het egodystoon maken van de verschillende modi. In deze cursus ligt het accent op individuele behandelingen.

Deze cursus staat in het teken van het verdiepen en verbreden van specifieke technieken binnen het schematherapeutisch proces. De cursus moet bijdragen aan het op peil houden, actualiseren en/of vergroten van de competentie als senior of supervisor schematherapeut, respectievelijk schematherapeutisch werkende.

Praktische informatie:

Datum 24 november 2022
Plaats Arnhem
Locatie evenement CCD Arnhem
Kosten 330,00 incl. boek
Categorie Bij- en nascholing
Organisatie Cure Care Development
Geaccrediteerd door Vereniging voor Schematherapie: 6 punten FGzPt: 6 punten VGCt: 6 punten
oval