Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.

Schemagerichte groepsleertherapie, startdatum 29 september 2023

In deze leertherapie wordt de rode draad gevormd door inbreng van ervaren moeilijkheden/problemen in eigen werk en/of privésituatie. De cursist staat zelf centraal in het toepassen van eigen analyses, het verkrijgen van inzicht in onderliggende (schema)patronen en het veranderen van disfunctionele strategieën.  Er wordt gewerkt met (groeps)schematherapie en diverse CGT methoden.

Inhoud

Een fasegewijze opbouw waarbij meer inzicht wordt verkregen in eigen ervaren moeilijkheden via analyses (FA/BA) en holistische theorie.  Vervolgens vindt verdere verdieping plaats door schemagerichte analyses waarbij onderliggende patronen (schema’s) duidelijk worden.
Door gebruik van ervaringsgerichte oefeningen/ experientiële technieken worden deze inzichten meer voelbaar gemaakt.
In de laatste fase gaat de cursist werken aan gedragsverandering volgens eigen veranderplan.
De cursist is bereid om actief aan de leertherapie deel te nemen en huiswerk tussen de bijeenkomsten te maken. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid t.a.v. hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

Opzet

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is er leertherapie vereist. CCD organiseert deze leertherapie in groepssessies en afhankelijk van jouw keuze voor het aantal sessies (25 of 50) kun je 5 dagen groepsleertherapie volgen of 2 x 5 dagen. Aan de groepsleertherapie kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.

Praktische informatie:

Datum 29 september 2023 t/m 24 november 2023
Plaats Arnhem
Locatie evenement Cure and Care Development te Arnhem
Kosten € 1.440,00
Categorie Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.
Organisatie Cure and Care Development
Geaccrediteerd door De groepsleertherapie valt binnen de voorwaarden die de VGCt stelt aan het traject tot cognitief gedragstherapeut.
oval