(Na)scholing supervisor

ONLINE Supervisorenopleiding

Het doel van de supervisorenopleiding is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. Het volgen van deze opleiding is een voorwaarde voor de registratie als supervisor.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd rond 2 hoofdthema’s: de inhoudelijke (specifieke) en de relationele (non-specifieke) factoren van het gedragstherapeutisch therapieproces. Hiervan afgeleid komen verschillende thema’s aan bod.

De volgende onderwerpen komen aan bod in de opleiding:

 • supervisiemodellen
 • modellen van de professionele ontwikkeling van therapeuten
 • onderwijskundige aspecten van opleiden van volwassenen in beroepsonderwijs
 • positie van supervisie in opleidingstrajecten
 • randvoorwaarden voor supervisie
 • contractfase waaronder leerdoelen bepalen methodieken in supervisie
 • hanteren werkrelatie
 • toetsen en beoordelen in supervisie
 • juridische aspecten, beroepsethische kwesties
 • culturele diversiteit evaluatie en afronding van supervisie
 • supervisie en N=1 begeleiding
 • supervisie en de VGCt, verslaglegging supervisie en wetenschap: gebruiken van werkzaam gebleken procedures, opbouw en ontwikkeling van theorie, gebruiken van up to date inzichten uit de experimentele psychopathologie
Meer informatie:

https://curecare.nl/opleidingen/supervisorenopleiding-startdatum-15-september-2022-online/

Praktische informatie:

Datum 15 september 2022
Plaats Online
Kosten € 1.115,-
Categorie (Na)scholing supervisor
Organisatie Cure & Care Development
Geaccrediteerd door VGCt, FGzPt
oval