(Na)scholing supervisor

ONLINE Supervisorenopleiding

Het doel van de supervisorenopleiding is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. Het volgen van deze opleiding is een voorwaarde voor de registratie als supervisor.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd rond 2 hoofdthema’s: de inhoudelijke (specifieke) en de relationele (non-specifieke) factoren van het gedragstherapeutisch therapieproces. Hiervan afgeleid komen verschillende thema’s aan bod.

De volgende onderwerpen komen aan bod in de opleiding:

 • supervisiemodellen
 • modellen van de professionele ontwikkeling van therapeuten
 • onderwijskundige aspecten van opleiden van volwassenen in beroepsonderwijs
 • positie van supervisie in opleidingstrajecten
 • randvoorwaarden voor supervisie
 • contractfase waaronder leerdoelen bepalen
 • methodieken in supervisie
 • hanteren werkrelatie
 • toetsen en beoordelen in supervisie
 • juridische aspecten, beroepsethische kwesties
 • culturele diversiteit
 • evaluatie en afronding van supervisie
 • supervisie en N=1 begeleiding
 • supervisie en de VGCt, verslaglegging
 • supervisie en wetenschap: gebruiken van werkzaam gebleken procedures, opbouw en ontwikkeling van theorie, gebruiken van up to date inzichten uit de experimentele psychopathologie

Van de cursisten wordt verwacht dat zij fragmenten van een eigen supervisiemoment kunnen laten zien/horen. Deze worden plenair getoond en nabesproken en zo nodig nagespeeld in rollenspellen.

Praktische informatie:

Datum 12 september 2023 t/m 24 oktober 2023
Plaats Arnhem
Locatie evenement Arnhem CCD
Kosten 1115
Categorie (Na)scholing supervisor
Organisatie Cure en Care Development
Geaccrediteerd door VGCt, FGzPt
oval