(Na)scholing supervisor

NVP-studiedag Supervisoren Psychotherapie 4 april 2024

De GGZ verandert, binnenkort ziet de BIG-beroepen beroepenstructuur voor de psychologische beroepen er anders uit en ook de opleidingen veranderen. Daarnaast zijn er nieuwe psychotherapeutische methoden en nieuwe technologieën zoals online supervisie. Wat is en wordt de rol van supervisie en de supervisor psychotherapie?

De identiteit van de supervisor psychotherapie wordt mede vormgegeven door deze veranderende context.

Wat is jouw identiteit als supervisor? Hoe blijf je je ontwikkelen in deze veranderende context? Waar wil je als supervisor staan op het continuüm van reflectieve of exploratieve supervisie en methodische supervisie? En hoe blijft supervisie ‘rijk’?  Daar gaan we het over hebben op deze NVP- studiedag op 4 april met bijdragen van onder meer Marc Hamburger, Sjoerd Colijn, Martijn van Drie en Yvette van der Pas.

Aan het eind van deze studiedag ben je helemaal op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en perspectieven die voor jou als supervisor van belang zijn. Het uitwisselen van ervaringen draagt bij aan de door jouw gewenste identiteit als supervisor!

Workshops (2 workshoprondes) in de middag:
1.  Leersupervisie: hoe ondersteun je een kandidaat supervisor bij het ontwikkelen van een eigen identiteit? –  Niek Perquin
2. It’s all about group dynamics, stupid! –  Maie el Boushy en Marc Daemen
3. Hoe kun je MBT specifieke competenties integreren in generalistische supervisies? –  Jasmijn de Vos en Lidewij Gerits
4. Identiteit binnen het supervisieproces – José van Reijen en Salvatore Vitale
5. Systemische  supervisie:  een huis met ramen en spiegels. In welke spiegel kan ik nog kijken als er vele ramen te wijd openstaan? –  Monique Schirris
6. Emotion Focused Therapy (EFT)-supervisie: een dans van leiden en volgen – Juliette Becking

Praktische informatie:

Datum 04 april 2024
Plaats Utrecht
Locatie evenement Beatrixgebouw Jaarbeurs te Utrecht
Kosten voor leden NVP: 195,- ; niet leden NVP: 275,-
Categorie (Na)scholing supervisor
Organisatie Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Geaccrediteerd door FGzPt, VGCt, NVP herregistratie supervisorenregister, NVP Kwaliteitsregister, VPEP
oval