Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.

Imagery Rescripting bij PTSS na trauma in de kindertijd (AMSTERDAM)

ImRs – Zorgstandaard PTSS

Imagery Rescripting (ImRs) wint snel aan populariteit als behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) en heeft door de effectiviteit, die in de laatste jaren in onderzoek is aangetoond ook een plek in de Zorgstandaard voor PTSS gekregen.

PTSS na trauma’s in de kindertijd moet, net als andere PTSS, traumagericht aangepakt worden. De bijkomende klachten of stoornissen, zoals dissociatie en emotie regulatie problemen, zijn echter voor zowel cliënt als therapeut vaak een reden om dit niet te doen. De wetenschap is echter heel duidelijk over het belang van traumagericht werken bij deze doelgroep. In ons eigen onderzoek (Raabe et al. 2022) bleek ImRs erg effectief bij deze doelgroep… Lees hier verder over ImRs bij PTSS na trauma in de kindertijd

Basis van deze ImRs opleiding

De basis van deze opleiding vormt het protocol dat recent is onderzocht in verschillende randomized clinical trials, die uitgevoerd werden door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met SinaïCentrum (Raabe et al. 2022) en Jellinek (Lortye et al., 2021). De data van deze trial worden op dit moment geanalyseerd.

In de opleiding leert u de theoretische achtergronden van ImRs en de stand van zaken van de wetenschappelijke evidentie voor ImRs. Vervolgens wordt de behandeling wordt stap voor stap doorlopen. Aan bod komen complicerende factoren als dissociatie, emotie regulatie problemen en strenge normen en waarden en andere uitdagende situaties die zich kunnen voordoen tijdens ImRs. U krijgt veel tips en tricks uit de praktijk met demonstraties door de docenten en wordt in de gelegenheid gesteld om veel te oefenen. Door te werken in kleine groepen is er veel ruimte voor vragen en feedback.

Opzet

De opleiding bestaat uit vier cursusdagen met een e-learning als voorbereiding in de vorm van webinars en video-demonstraties. Alle dagen ligt de nadruk op de toepassing van ImRs. Dit wordt gerealiseerd met demonstraties en het oefenen met de verschillende stappen van het protocol en het presenteren van eigen casuïstiek.

Hierbij is er veel aandacht zijn voor lastige situaties die zich kunnen voordoen bij ImRs. Want hoewel de werkwijze eenvoudig is, komt de therapeut in de praktijk voor uitdagende situaties te staan. Als de cliënt dissocieert, zegt dat het verleden niet meer te veranderen is of zulke strenge normen en waarden heeft dat zelfs imaginair ingrijpen in de traumatische gebeurtenis niet mag, moet de therapeut zoeken naar een juist antwoord.

Daarnaast komen onderwerpen aan de orde, die de therapeut ondersteunen bij de uitvoering van de gehele behandeling: gestructureerde assessment (d.m.v. de CAPS) bij trauma uit de kindertijd, de ontwikkeling van PTSS in de DSM, de verschillende richtlijnen voor PTSS, theoretische modellen met betrekking tot trauma en imaginatie, interventies gericht op comorbide klachten en andere toepassingsmogelijkheden van ImRs.

Praktische informatie:

Datum 22 september 2023 t/m 01 december 2023
Plaats Arnhem
Locatie evenement Amsterdam
Kosten 1025,00
Categorie Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie Cure Care Development
Geaccrediteerd door In aanvraag: VEN Eerder: 24 punten FGzPt Eerder: 20 punten herregistratie KP VGCt Eerder toegekend: 25 punten Vervolgcursus
oval