Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.

Groepsleertherapie Mindfulness en Compassie

De groepsleertherapie bestaat uit vijf dagen die bestaan uit het volledig doorlopen van het programma van de Mindfulness Based Cognitive Therapy aangevuld met verschillende oefeningen gericht op het vergroten van zelfcompassie. Na het volgen van de leertherapie voldoe je aan 25 uur leertherapie voor de opleidingsroute tot cognitieve gedragstherapeut van de VGCt.

Inhoud

De leertherapie bestaat uit een combinatie van de Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT) zoals ontwikkeld door Segal, Williams en Teasdale en de Mindfulness Based Compassionate Living ontwikkeld door Frits Koster en Erik ten Broeke (MBCL). Het centrale element van opmerkzaamheid uit de MBCT gaat hand in hand met het centrale element van vriendelijkheid uit de MBCL. Als deelnemer word je meegenomen door het programma van de MBCT met vriendelijkheid en compassie voor wie je bent.

De MBCT en MBCL passen binnen de derde generatie cognitieve gedragstherapie. In deze stroming gaat het niet om het veranderen van de inhoud van (negatieve) gedachten, maar om de relatie tot je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Door een meer accepterende, vriendelijke houding aan te nemen naar jezelf en vermijding van negatieve ervaringen te doorbreken, ontstaat de ruimte om moeilijkheden en obstakels aan te gaan. Vanuit de derde generatie cognitieve gedragstherapie hoef je niet anders te zijn of beter te worden: juist zijn wie je al bent en vanuit daar in verbinding leven en werken met jezelf en anderen.

In de vijf dagen wordt het gehele programma van de MBCL doorlopen, aangevuld met theorie en oefeningen vanuit de MBCL. De vierde dag is een mindfulnessmeditatiedag, welke in stilte zal zijn. Tijdens de sessies worden de doelen voor de leertherapie geformuleerd. De doelen komen logisch voort uit het gedachtengoed van de derde generatie cognitieve gedragstherapie en zijn gericht op het toepassen van mindfulness en compassie in je werk en in je leerhouding als deelnemer. Voorbeelden zijn: vriendelijke houding naar jezelf ontwikkelen, aanwezig zijn in het hier en nu, accepterend omgaan met kwetsbaarheid, spanning tijdens gesprekken met cliënten opmerken en toelaten, goed zorgen voor jezelf etc. De leerdoelen zijn therapeutische vaardigheden die stoornis overstijgend ingezet kunnen worden in het werk van de professional, zowel in de volwassenzorg alsook in de jeugdzorg. Ook beschermt het de professional tegen stress en overbetrokkenheid in het werk.

De leertherapie wordt gegeven in een fijne, rustige ruimte welke ingericht is voor meditatie, yoga en ervaringsgerichte trainingen en onderwijs. De ruimte ondersteunt het leerproces en het ontmoeten van jezelf en van elkaar.

Docent

Wieke Dobbelaer is werkzaam als gezondheidspsycholoog. Zij is supervisor VGCt en Mindfulnesstrainer categorie 1 VMBN en opgeleid in het toepassen van EMDR, ACT en schematherapie. Zij heeft binnen de basis en specialistische GGZ ervaring opgedaan met verschillende problematieken: somberheidsklachten, angstklachten, lichamelijke onverklaarbare klachten en persoonlijkheidsproblematiek. De laatste jaren werkt zij als (regie)behandelaar binnen de specialistische jeugdzorg, waar zij vanuit een systemische visie kijkt naar gezinsproblematiek. Vanuit haar eigen praktijk geeft zij met veel plezier mindfulnesstrainingen aan volwassenen. Zij verzorgt leertherapie, supervisie en scholing voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut en voor (her)registratie SKJ.

Duur

5 dagen van 9.00 to 17.00.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie over de cursus en voor aanmelding kun je terecht op https://www.kingnascholing.nl/cursusaanbod/2458-groepsleertherapie-mindfulness-en-compassie-in-amsterdam-yogaschool-noord-ndsm-2022-10-11#main

Praktische informatie:

Datum 12 oktober 2022 t/m 07 december 2022
Plaats Amsterdam
Locatie evenement Amsterdam, Yogaschool Noord NDSM
Kosten 1250
Categorie Supervisie en leertherapie cgt’ers i.o.
Organisatie King Nascholing B.V.
Geaccrediteerd door VGCt
oval