Bij- en nascholing

Functionele Bewegingsstoornissen

In deze eendaagse cursus word je geschoold in het herkennen van een functioneel-neurologische-symptoomstoornis en krijg je een introductie van een gedragstherapeutische behandeling van de functioneel-neurologische-symptoomstoornis door middel van hypnose, katalepsie-inductie, shaping-technieken en stressmanagement aan de hand van het recent verschenen protocol voor de functioneel-neurologische- symptoomstoornis (conversiestoornis).

De functioneel-neurologische-symptoomstoornis is een stoornis die wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische en/of sensorische functies. De meest voorkomende symptomen zijn verlamming, ongecontroleerde bewegingen, verkrampingen, blindheid, gevoelloosheid en pseudo-epileptische aanvallen. Patiënten met dit soort klachten worden vaak als lastig en moeilijk beschouwd. Hulpverleners weten zich meestal geen raad met deze patiëntenpopulatie. In deze eendaagse workshop wordt er stilgestaan bij de differentiaaldiagnostiek bij functioneel-neurologische-symptoomstoornissen en door het tonen van dvd-fragmenten wordt er stilgestaan bij de behandeltechnieken met hypnose en katalepsie-inductie.

Doelstelling

Na afloop ben je in staat om een functioneel-neurologische symptoomstoornis sneller te diagnosticeren en ben je op de hoogte van de juiste behandeltechnieken bij deze stoornissen.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen in deze eendaagse cursus aan bod:

 • Inleiding over functionele stoornissen en de volgende aandoeningen:
  • Verlammingen
  • Tremoren
  • Myoclonieën
  • Psychogene aanvallen
 • Inleiding in hypnose
 • Inleiding in katalepsie-inductie

Praktische informatie:

Datum 24 november 2022
Plaats Arnhem
Locatie evenement CCD Arnhem
Kosten 330,00
Categorie Bij- en nascholing
Organisatie Cure Care Development
Geaccrediteerd door FGzPt: 6 punten VSR: 6 punten V&VN: 6 punten scholing GGZ en SPV NIP: 6 punten ELP herregistratie Registerplein: 5.5 punten NVvP: 5 punten Nascholing psychiatrie VGCt: 6 punten
oval