Bij- en nascholing

Exposure bij kinderen, jongeren en licht verstandelijk beperkten met PTSS

In deze cursus wordt de techniek van imaginaire exposure en exposure in vivo bekend verondersteld. Hoewel imaginaire exposure en exposure in vivo goed toepasbaar zijn bij kinderen, jongeren en verstandelijk beperkten, leer je in deze cursus meer varianten van exposuretherapie die geschikt zijn om toe te passen bij deze doelgroep, met name exposure in tekeningen. Daarnaast leer je een manier om actieve cognitieve herstructurering toe te passen, door zelf functionele cognities aan de exposure toe te voegen. Ook leer je een stappenplan om social sharing (het kind/de jongere/verstandelijk beperkte deelt het trauma bijvoorbeeld met de ouders) vorm te geven. Na de eerste cursusdag ga je in de praktijk oefenen met de technieken, en op de tweede cursusdag, een praktijkdag, worden deze oefeningen besproken, en verder geoefend.

Doelstellingen

Na deze cursus kun je exposure in tekeningen uitvoeren bij kinderen, jongeren en verstandelijk beperkten, en weet je welke vorm van exposure je wanneer en bij wie moet inzetten. Ook beheers je de techniek van actief cognitief herstructureren en weet je welke stappen je moet zetten voor een effectieve social sharing.

Praktische informatie:

Datum 26 september 2022 t/m 10 oktober 2022
Plaats Arnhem
Kosten 640,00
Categorie Bij- en nascholing
Organisatie Cure Care Development
Geaccrediteerd door VEN: 12 punten; VGCt: 12 punten; NvP/Kwaliteitsregister psychotherapie: 15 punten; NIP K&J/NVO: 13 punten herregistratie, 5,5 punten behandeling en 1 punt diagnostiek; FGzPt: 16 punten; NVvP: 12 punten; VSR: 12 punten; NIP: in aanvraag (eerder 19,5 punten)
Website
oval