Basiscursussen voor cgw’ers i.o.

Cursus Cognitief gedragstherapeutisch werker

In deze basiscursus voor cognitief gedragstherapeutisch werkers maak je kennis met de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau. Na afronding van de basiscursus CGw kan je zelfstandig cognitief gedragstherapeutische werkzaamheden onder supervisie uitvoeren.

Onderwerpen

 • Het cognitief gedragstherapeutisch proces staat centraal in de basiscursus en wordt toegepast op de klacht van de cliënt. Het cognitief gedragstherapeutisch proces loopt dan ook als een rode draad door de basiscursus heen. De volgende onderwerpen komen in de CGw basiscursus aan bod:
 • De leer- en emotietheorie en de wijze waarop deze relevant zijn voor de klinische praktijk: de  theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model;
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag door middel van:
  – het verzamelen van informatie door middel van het gebruik van vragenlijsten en andere monitoringinstrumenten; – holistische theorie/casusconceptualisatie ;
  – functie- en betekenisanalyses;
 • Het ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses bij enkelvoudige problematiek;
 • Evalueren van de behandeling;
 • Terugvalpreventie;
 • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-(deel)behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;
 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder interventies gericht op vergroten van zelfcontrole, interventies gericht op het veranderen van disfunctionele denkpatronen, interventies gericht op het verminderen van aversieve emoties of het vergroten van positieve emoties in specifieke situaties, interventies gericht op het versterken van adaptief gedrag, interventies gericht op het versterken van gewenste vaardigheden.

Na afloop van de basiscursus

 • heb je inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan je leermodellen toepassen in je  eigen werk;
 • kan je het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan je betekenisanalyses en functieanalyses ontwerpen;
 • kan je interventies selecteren die aansluiten bij de probleemselectie, doelstelling van de behandeling en probleemanalyse;
 • kan je de kenmerken van de verschillende angstklachten en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • ken je de theorie en technieken die nodig zijn om angstklachten en stemmingsstoornissen te behandelen;
 • heb je kennisgemaakt met het opstellen van een behandelplan bij enkelvoudige problematiek;
 • kan je registratieopdrachten en observatiemethoden;
 • kan je een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkwijze

Er wordt in deze CGw cursus gebruikgemaakt van verschillende werkvormen:

 • Activeren van de voorkennis door middel van opdrachten en spelvormen
 • Theoretische inleidingen door de docent (presentaties en video’s)
 • Literatuurbesprekingen
 • Video en live demonstraties door de docent
 • Het trainen van vaardigheden middels rollenspelen
 • Oefeningen in subgroepen naar aanleiding van cases
 • Peergroupfeedback
 • Zelftoetsing door middel van oefentoetsen en quizzen
 • Huiswerkopdrachten via online modules
 • Presentaties door cursisten
 • Uitwisselen van ervaringen

Start: 27/1/2023
Docent: Charlotte Nuhoff
Kosten: 1350 euro
Locatie: Grebbeberglaan 15, Utrecht
Zie website: https://www.dejeugdzorgacademie.nl/cursussen-en-opleidingen/cognitieve-gedragstherapie/basiscursus-cgw.html

Praktische informatie:

Datum 27 januari 2023 t/m 19 mei 2023
Plaats Haarlem
Locatie evenement Grebbeberglaan 15 in Utrecht
Kosten 1350
Categorie Basiscursussen voor cgw’ers i.o.
Organisatie de Jeugdzorgacademie
Geaccrediteerd door VGCT, SKJ, registerplein (GGZ agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal werkers)
oval