Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.

Cognitieve therapie ‘in de diepte’: werken aan kerncognities (50 uur). Zomercursus. Docent: Prof. dr. Jan van den Bout

Vooraf: Deze geconcenteerde cursus heeft een wat bijzondere opbouw: 2 weken aan vroege begin en 2 weken aan midden/einde van de zomer; telkens op de woensdag en de vrijdag.  

 

Inhoud:

Binnen cognitieve therapie valt een onderscheid te maken tussen benaderingen die ‘oppervlakte’-cognities pogen te beïnvloeden en benaderingen waarin aan meer fundamentele cognities (‘kern-cognities’) gewerkt wordt. In deze cursus valt de nadruk sterk op het laatste. De reden daarvoor is tweeërlei: als men erin slaagt kern-cognities bloot te leggen en te bewerken, zal de kans op wezenlijke veranderingen in de ‘diepere lagen’ van iemands opvattingen over zichzelf, de ander(en) en de wereld groter zijn (teneinde de gewenste gevoelens en de beoogde gedragsdoelen te bereiken). Daarmee is tevens gezegd dat de kans op generalisatie van die veranderingen groter wordt. Immers, weliswaar worden die kern-cognities geïdentificeerd vanuit alledaagse negatieve episodes, maar omdat het hier kern-cognities betreft, kan men ervan uitgaan dat deze ook een rol spelen bij talloze andere negatieve episodes.

Wezenlijke veranderingen in de diepere lagen van de persoon(lijkheid) worden overigens zelden door alleen cognitieve technieken bereikt. Experiëntiële- , verbeeldings- en gedragsmatige technieken zijn daarnaast cruciaal. Verstandelijke veranderingen worden pas echte veranderingen worden als er een ‘corrective emotional experience’ optreedt.

Alhoewel er gerichte aandacht zal zijn voor de toepassing van cognitieve therapie bij specifieke stoornissen (depressie, angststoornissen, PTSS, gecompliceerde rouw, As-II problematiek), valt de nadruk dus op het aanleren van algemene, ‘stoornis-overstijgende’ (oftewel ‘transdiagnostische’) cognitief-therapeutische vaardigheden, die veelal het bewerken van kern-opvattingen betreffen, welke laatste zelfs kunnen gaan over existentiële levensvragen.

Naast de meer klassieke cognitief-therapeutische benaderingen (REBT en Beck), is er aandacht voor verwante ‘evidence-based’ benaderingen, zoals Young’s Schema Therapie, Mindfulness Based CT en Linehans Dialectische Gedragstherapie.

Naast theoretisch verdiepend, is de cursus sterk praktijkgericht: aan de hand van eigen problematische episodes en (eigen) casuïstiek wordt geoefend en feedback gegeven, en worden de mogelijkheden van cognitieve therapie ‘in de diepte’ geïllustreerd. Daarnaast zijn er mini-lectures en DVD’s.

 

Docent

Prof. dr. Jan van den Bout, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor VGCt

 

Periode

Vier woensdagen en vier vrijdagen van 10.00 – 17.00 uur:

11, 13, 18 en 20 mei

17, 19, 24 en 26 augustus 2022

 

Locatie

Utrecht (centrum)

 

Nadere informatie: stuur een e-mail naar info@kienhorstvandenbout.nl of stel je vraag via www.kienhorstvandenbout.nl   Aanmelden gebeurt via de website.

Praktische informatie:

Datum 11 mei 2022 t/m 26 augustus 2022
Plaats Utrecht
Kosten € 1750,- incl. reader. (Excl. boeken).
Categorie Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie Kienhorst & Van den Bout
Geaccrediteerd door VGCt Vervolg- en Nascholing (50 uur): FGzPt (62 uur); NVO Orthoped/NIP K&J (50 uur); A&O/A&G (100 uur)
oval