Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.

Cognitieve gedragstherapie: spelend en systemisch werken

Inhoud en doel

Wil jij leren hoe je spel en systemisch werken kan inpassen in cognitieve gedragstherapie bij kinderen, jeugdigen en hun gezinnen? Wil jij CGT-principes verdiepen en (beter) vertalen naar de belevingswereld van het kind? Wil jij meer leren over hoe ouders een onderdeel van de oplossing kunnen zijn, voor het probleem waar hun kind mee worstelt?

Dan is deze vervolgcursus cognitieve gedragstherapie iets voor jou. In deze cursus frissen we kort de basis van cognitieve gedragstherapie op. Daarna gaan we in op hoe je middels spel en systeeminzichten cognitieve gedragstherapie kan toepassen bij gezinnen. Je leert middels speltechnieken en systeemdenken de diagnostiek en behandeling goed aan te laten sluiten bij jouw doelgroep. Minder praten, meer doen.

De technieken waarmee we werken zijn geschikt voor diverse problematieken/stoornissen die voorkomen bij kinderen en jeugdigen. Hierbij betrekken we ook de ouders worden in de gedragstherapeutische analyses, diagnostiek en behandeling. Het hele gedragstherapeutische proces komt dus aan bod.

Ook besteden we aandacht aan jou als therapeut. Want om er goed voor deze kinderen en hun gezinnen te kunnen zijn, moet je ook weten waar jouw eigen behoeftes, valkuilen en krachten liggen als therapeut.

Onze werkwijze : minder cursusdagen, meer online elementen, evenveel punten.

Deze cursus bestaat uit een zelfstandige, online voorbereiding, zes klassikale cursusdagen en toepassingsopdrachten.

Je bereidt je thuis op je eigen manier en in je eigen tempo voor, door het lezen van de theorie, maar ook door het kijken van uitgebreide video’s waarin we de theorie uit de cursusdag bespreken. Daarnaast bestaat elke voorbereiding uit een zelftest en een stellingname.

De focus tijdens de cursusdagen ligt vervolgens op het toepassen van deze geleerde theorie. Dit doen we door veel te oefenen, vaak met door jou ingebrachte casuïstiek. We gebruiken hiervoor afwisselende en prikkelende werkvormen.

Na elke bijeenkomst krijg je ook een opdracht mee, waarmee je direct dat wat je tijdens de cursusdag geleerd hebt, in de praktijk gaat toepassen. Dit zorgt voor een sterke band tussen theorie en praktijk.

Docent

Sonja van Heumen is naast docent werkzaam als psychotherapeut en geregistreerd als supervisor VGCt en VKJP. Zij heeft ruime ervaring binnen de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie waarin zij m.n. kinderen en jongeren met comorbide problematiek behandeld heeft. Nu werkt ze in een vrijgevestige praktijk met zowel kinderen en jeugdigen als volwassenen.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht op https://pao.nl/cognitieve-gedragstherapie-spelend-en-systemisch-werken/

Praktische informatie:

Datum 04 april 2024 t/m 27 juni 2024
Plaats Utrecht
Locatie evenement Den Bosch
Kosten 1595,-
Categorie Vervolgcursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie PAO Psychologie Nascholing & Opleiding
Geaccrediteerd door VGCT, NIP K&J, NVO-OG, SKJ
oval