Bij- en nascholing

Blended basis- en vervolgcursus Schematherapie

Postacademische vervolgcursus VGCt (50 uur)
Behandeling van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek of as-1-problematiek 

Schematherapie is een behandelvorm die ontwikkeld is door Jeffrey E. Young en zijn collega’s voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Het uitgangspunt is dat ieder kind dezelfde basisbehoeften heeft, zoals veiligheid en verbondenheid. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, bijvoorbeeld in de interactie met het kind, door zijn eigen temperament of elementen in zijn omgeving, dan past het kind zich hierop aan. Hierdoor kunnen disfunctionele coping mechanismes ontwikkeld worden waar het kind in zijn leven verdere last van kan krijgen.

De behandeling met Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het herkennen en kunnen reageren op de eigen behoeften. Dit inzicht heeft als doel de ontwikkeling van ‘de Gezonde Volwassene’ en het vervullen van de basisbehoeften van de cliënt binnen realistische grenzen. De gehele cursus door is dit het leidend principe. In de behandeling worden inzichten, methoden en technieken die zijn ontleend aan verschillende scholen, zoals de hechtingstheorie, cognitieve gedragstherapie en experiëntiële therapieën, geïntegreerd in een allesomvattend model, gerelateerd aan het meest prominente actuele psychologische paradigma, het cognitieve model (Arntz en Jacob, 2012).
Schematherapie is ontwikkeld voor de behandeling van volwassenen maar wordt ook steeds vaker toegepast bij adolescenten. Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar.

Schematherapie wordt toegepast bij diverse persoonlijkheidsproblematieken en bij hardnekkige klachten die met de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren. Met behulp van het modusmodel en de schemaconceptualisatie wordt op een andere manier gekeken naar de in standhoudende factoren. Zo is schematherapie effectief gebleken bij de behandeling van borderline, depressie, cluster C- of antisociale problematieken. Daarnaast hebben veel cliënten met persoonlijkheidsproblematiek traumatische ervaringen in hun leven meegemaakt. Deze klachten worden o.a. behandeld met imaginatie met rescripting, een krachtige techniek met goede resultaten.

In deze cursus maak je zowel kennis met de grondbeginselen van de Schematherapie als de verschillende verdiepings- en specialistische toepassingen. Behalve dat je kennis en vaardigheden opdoet rondom de pijlers van de Schematherapie, zoals het opstellen van casusconceptualisatie, de fases van Schematherapie, de diverse persoonlijkheidsstoornissen vanuit Schematherapeutisch perspectief en groepsschematherapie, leer je ook diverse experiëntiële technieken: diagnostische imaginatie, empathische confrontatie, imaginaire rescripting, limit parenting, historisch rollenspellen en meerstoelentechniek. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de behandeling van adolescenten, trauma’s en anderen specialisaties.

Kernpunten:

 • elke dag les van 2 docenten: dit zorgt voor meer invalshoeken, casuïstiek en ervaring, maar ook voor intensiever begeleiding en oefenen;
 • basis en verdiepingscursus Schematherapie in één;
 • blended cursus met inspirerende online leeromgeving en hierdoor beter in een drukke agenda te plannen
 • alle principes komen voorbij: casusconceptualisatie, modi, limited reparenting, limit setting, empathische confrontatie, groepsschematherapie enz.
 • focus op praktisch oefenen met behandeltechnieken (experiëntiële, cognitieve en gedragstechnieken)
 • meer zicht op eigen schema’s en coping en de impact op de therapeutische relatie

Na afloop van deze cursus:

 • heb je inzicht in de schematheorie: de theorie over basisbehoeften, wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen;
 • kun je een casusconceptualisatie en een behandelplan opstellen;
 • ben je in staat de werkrelatie met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek te hanteren volgens de principes van ‘limited reparenting’, empathische confrontatie en ‘limit setting’;
 • kun je vanuit het modusmodel interventies toepassen bij destructieve gedragingen/ ongezonde gewoontes, zoals bijvoorbeeld auto-mutilatie of impulscontroleproblemen;
 • heb je geoefend met de verschillende behandeltechnieken, zoals cognitieve technieken, experiëntiële technieken en gedragsexperimenten individueel en in de groep;
 • heb je zicht op je eigen schema’s en coping en heb je een idee gevormd over wat het effect hiervan kan zijn in de samenwerking met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek.

Programma

Deze cursus is vernieuwd. Met een nieuw blended karakter, doe jij alle kennis en vaardigheden op tijdens 7 klassikale bijeenkomsten op locatie en in een inspirerende online leeromgeving. De eerste drie bijeenkomsten staan in het teken van het inzicht krijgen in de basisbegrippen van schematherapie en het inoefenen van de technieken. Daarna ga je in eigen praktijksituatie aan de slag met de praktische toepassing. In de tweede serie, van vier bijeenkomsten, ligt de focus bij verdere verdieping van kennis en vaardigheden aan de hand van eigen casuïstiek.
Bij deze blended cursus combineren we verschillende vormen van activerend leren tijdens de fysieke bijeenkomsten met onderwijssoftware. In onze inspirerende online leeromgeving kun jij kennis tot je nemen en een gezonde, kritische blik op jouw eigen handelen en de perspectieven rondom Schematherapie ontwikkelen. De klassikale lesdagen staan in het teken van het toepassen, oefenen, uitdiepen van casuïstiek en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Daarnaast ga je in intervisiegroepjes samen met je medecursisten aan de slag met de geleerde kennis en vaardigheden.

Inspirerende docenten

Onze ijzersterke docentduo’s zorgen voor veel eigen inzicht, ervaringen uit de praktijk en persoonlijke aandacht en feedback. Zij zijn psychotherapeut, GZ-psychologen, geregistreerde Supervisoren bij onder andere de VGCt, Vereniging van Schematherapie en de Vereniging van Gedragstherapie en ervaren docenten.  Albertien en Natacha geven les in Rotterdam en Cilia en Pauline doen dit vanuit Utrecht.

Start 13 september 2024 | Rotterdam | Albertien en Natacha 

Start 22 januari 2025 | Utrecht | Cilia en Pauline

Wil je meer weten over de inhoud van de cursus, praktische zaken of de docenten, dan staat er veel informatie op onze site. Hier kun je je natuurlijk ook inschrijven. Heb je vragen of ben je op zoek naar passend opleidingsadvies of Incompany mogelijkheden voor jouw organisatie, neem dan contact met ons op.

Praktische informatie:

Datum 22 januari 2025 t/m 18 juni 2025
Plaats Utrecht
Locatie evenement Utrecht
Kosten 2195
Categorie Bij- en nascholing
Organisatie PAO Psychologie
Geaccrediteerd door VGCt, FGzPT, NVO OG, NIP K&J, POH-GGZ, Vereniging voor Schematherapie, SKJ, VEN
oval