Basiscursussen voor cgt’ers i.o.

Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (CGT K&J)

In de basisopleiding cognitieve gedragstherapie kind en jeugd leert u het toe passen van het cognitief gedragstherapeutisch proces specifiek bij kinderen, jeugdigen en hun systeem. U leert vanuit een getrapte benadering de basisprincipes en interventies zodat u, onder supervisie, eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit kunt voeren op een verantwoorde wijze.

Inhoud

Binnen de cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt in een getrapte benadering, van oplossingsgerichte interventies, via protocollaire behandelingen naar geïndividualiseerde behandelingen. Binnen de huidige jeugdzorg levert cognitieve gedragstherapie de theorie en middelen om complexe problematiek uiteen te rafelen in meer hanteerbare deelproblemen. Hiermee kunnen samenhangende keuzes worden gemaakt om de behandeling vorm te geven voor de jeugdige en het systeem om de jeugdige heen. Waar mogelijk worden deze keuzes gestuurd op basis van evidence based interventies, waar nodig wordt een individueel behandelplan op maat gemaakt op basis van de onderliggende leertheoretische principes.
In de opleiding wordt u vertrouwd gemaakt met beide richtingen. U leert enerzijds de individuele theoretisch geïnspireerde zoekschema’s toepassen die bekend staan als functie- en betekenisanalyse en de cognitieve casusconceptualisatie. Daarnaast leert u hoe u de belangrijkste interventies en technieken doelgericht kunt inzetten en uitvoeren bij enkelvoudige problematiek. Ook leert u werken met de belangrijkste gestandaardiseerde behandelprotocollen voor jeugdigen en op specifieke klachten gerichte interventies binnen cognitieve gedragstherapie.

Doelstelling

Aan het eind van de basisopleiding bent u voldoende thuis in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en hebt u voldoende kennis van een aantal basis cognitief-gedragstherapeutische methodes, technieken en interventies om, onder supervisie, op verantwoorde wijze eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit te kunnen voeren. Concreet leert u de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen binnen de getrapte benadering. U leert daarbij hoe u deze interventies kunt toepassen rekening houdend met de specifieke aspecten van de doelgroep kinderen en jeugd. U maakt ook kennis met het belang van de therapeutische attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie.

Praktische informatie:

Datum 29 augustus 2023 t/m 09 april 2024
Plaats Arnhem
Locatie evenement Arnhem
Kosten 2950
Categorie Basiscursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie Cure en Care Development
Geaccrediteerd door
oval