Basiscursussen voor cgw’ers i.o.

Basiscursus CGW (48 uur) start maart 2024 – Vlokhoven Opleidingen €1465

Deze basiscursus CGW is uniek vanwege de hands-on, praktijkgerichte insteek. Wat je vandaag leert, pas je morgen toe! Ons flexibele, blended onderwijsmodel combineert zelfstudie met interactieve cursusdagen waarin je zelf écht aan de slag gaat. Meer leerplezier met effectievere werkvormen in minder lesdagen.

Waarom kiezen voor de Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch werker (CGW)?

 • Elke therapeut zou over basiskennis van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) moeten beschikken. Hoewel veel psychologen in Nederland gedragstherapeutische methoden gebruiken, is niet iedereen even vaardig in de toepassing ervan. Na deze opleiding ben jij dat wel!
 • Leer holistische theorieën, functie- en betekenisanalyses (FaBa’s), en casusconceptualisaties te creëren
 • Kies het meest geschikte behandelplan voor je cliënt, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
 • Voer individuele behandeltrajecten uit, evalueer en sluit ze af met behulp van diagnostiek en indicatiestelling (onder supervisie). Help je cliënten op een effectievere manier te werken aan hun herstel.
 • Zet diverse cognitief-gedragstherapeutische interventies in, waaronder cognitieve uitdaagtechnieken en gerichte gedragsmatige interventies
 • Leer hoe je een sterke therapeutische relatie opbouwt, een cruciaal aspect van optimale zorg.

Wat kun je verwachten van de Basiscursus CGW?

In de basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch werkers (CGW) krijg je een grondig begrip van zowel de theorie als de praktijk van cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze cursus stelt je in staat om de essentiële elementen van een CGT-behandeling meester te worden. Na het voltooien van deze basiscursus ben je bekwaam om, onder supervisie, zelfstandig cognitief gedragstherapeutische werkzaamheden uit te voeren.

Je leert hoe je functieanalyses gebruikt om het gedrag van patiënten te doorgronden en te identificeren hoe bepaalde behandelingsmethoden problematisch gedrag kunnen bevorderen. Bovendien ontwikkel je vaardigheden om doelgerichte behandelinterventies toe te passen voor gedragsverandering. Betekenisanalyses geven je inzicht in de oorsprong van de problematische emoties van je patiënten en helpen je te bepalen welke interventies het meest effectief zijn om deze emoties aan te pakken.

De cursus gaat verder dan alleen het diagnosticeren van problemen en klachten. Je leert hoe je bepaalde behandelinterventies op een goede manier uitvoert, waaronder cognitieve uitdaagtechnieken, gedragsmatige interventies, en ervaringsgerichte interventies.

Werkvormen, studiebelasting & toetsing

Werkvormen

Om een dynamische en effectieve leeromgeving te creëren, passen we een veelzijdige mix van didactische technieken toe. Deze methoden zijn bedoeld om je motivatie en het leerrendement te maximaliseren. Hier volgt een overzicht van de werkvormen die in deze cursus worden toegepast:

  • Activeren van voorkennis via opdrachten en spelvormen
  • Theoretische inleidingen door de docent (presentaties en video’s)
  • Nabespreking gelezen literatuur
  • Video- en live demonstraties van technieken door de docent
  • Rollenspellen om vaardigheden te oefenen
  • Praktijkoefeningen in subgroepen met behandelinterventies, zoals groepsrondo’s en oefeningen in trio’s (patiënt, therapeut, observator).
  • Uitwisselen van feedback en ervaringen.
  • Bespreken van peerfeedback voor gezamenlijk leren.
  • Presentaties door cursisten voor kennisdeling en reflectie.
  • Zelftoetsen via oefentoetsen en interactieve quizzes.
  • Huiswerkopdrachten via de online leeromgeving.

Studiebelasting

De basiscursus CGW is opgezet volgens de richtlijnen van de VGCT en bestaat uit 48 contacturen. Deze zijn opgebouwd als volgt:

 • Synchroon onderwijs (32 uur): 8 lesdagen van 09:00 – 14:30 met een docent. Lesdagen vinden om de week plaats zodat er voldoende tijd is om in de praktijk te oefenen met de lesstof.
 • Asynchroon onderwijs (16 uur): na elke lesdag ongeveer 2 uur zelfstudie, inclusief online samenwerking en feedback op afstand van de docent. Hierbij kan gedacht worden aan online afspraken met cursusgenoten voor het uitvoeren van rollenspellen, het bekijken van webinars en video’s en het maken van opdrachten in de online leeromgeving.
 • Zelfstudie-uren (100 uur): bijvoorbeeld voorbereiding, opdrachten en literatuurstudie. In lijn met VGCt-eisen.

Toetsing

Er zijn verschillende toetsmomenten:

 • Beoordeling van een actieve deelname.
 • Onverwachte vragen tijdens lesdagen voor kennistoetsing, -heraling en -verankering.
 • OGM-verslag met probleembeschrijving, functie- en betekenis-analyse, behandelplan, twee cognitief gedragstherapeutische interventies en uitwerking van een gedragsexperiment.
 • Casuspresentatie van een eigen patiënt waarmee het cognitief-gedragstherapeutisch proces is of wordt doorlopen.

Heb je vragen over de cursus? Neem dan contact op via welkom@vlokhovenopleidingen.nl.

Praktische informatie:

Datum 08 maart 2024 t/m 14 juni 2024
Plaats Breda
Locatie evenement Online
Kosten € 1465,-
Categorie Basiscursussen voor cgw’ers i.o.
Organisatie Vlokhoven Opleidingen
Geaccrediteerd door VGCt – Cognitief gedragstherapeut: vervolgcursus 25 punten nascholing
oval