Basiscursussen voor cgt’ers i.o.

Basiscursus CGT (ONLINE) | 01-12-2022, donderdagen

Waarom de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie?

  • Iedere therapeut zou basiskennis van cognitieve gedragstherapie (CGT) moeten hebben. Vrijwel elke psycholoog in Nederland gebruikt gedragstherapeutische methodieken. Toch weet nog niet iedereen het op de juiste manier in te zetten, na deze opleiding weet jij dat wel!
  • Weet welk behandelplan het meest geschikt is op basis van wetenschappelijke inzichten.
  • Ontwerp holistische theorieën, betekenisanalyses, functieanalyses en casusconceptualisaties.
  • Leer middels diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandeltraject uitvoeren, evalueren en afsluiten. En help cliënten effectiever toe te werken richting herstel.

Inhoud van de basiscursus CGT

Tijdens de cursus wordt er zowel met casuïstiek van cliënten gewerkt als met een persoonlijke klacht in de vorm van gedragsmodificatie. Verschillende cognitief-gedragstherapeutische interventies komen aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de therapeutische relatie, de 3e generatie gedragstherapie en aan het diagnostische proces van DSM-5 stoornissen. Aan de hand van rollenspellen en andere oefeningen worden theoretische concepten rechtstreeks naar praktische situaties vertaald.

Studiebelasting

De totale studielast zal ongeveer 450 werkuren bedragen:

  • Contacturen: 100 uren (15 lesdagen: 09.00u – 16.00u)
  • Zelfstudie-uren: 350 uur (literatuurstudie, opdrachten en voorbereiding van presentatie)

Wist je dat?

  • Je door het volgen van de basiscursus CGT meer kans maakt om aangenomen te worden voor de GZ-opleiding. Daarnaast krijg je ook nog eens vrijstelling binnen de GZ-opleiding als je binnen 5 jaar na het volgen van deze cursus de GZ-opleiding gaat doen.
  • Bij Vlokhoven Opleidingen altijd een heterogene groep cursisten deelneemt aan de cursus. Hierdoor krijg je vanuit verschillende perspectieven de toepasbaarheid van cognitief-gedragstherapeutische interventies te zien en beheers je de CGT methodiek sneller.
  • Niet-werkzame psychologen sneller aan een baan komen tijdens of na de basiscursus CGT. Je komt namelijk in een groot netwerk van werkzame psychologen terecht. Regelmatig vinden mensen een baan via collega-psychologen die ze leren kennen tijdens de opleiding.

Vragen over de cursus? Neem dan contact op via welkom@vlokhovenopleidingen.nl.

Praktische informatie:

Datum 01 december 2022 t/m 23 maart 2023
Plaats Breda
Locatie evenement Online
Kosten 2365
Categorie Basiscursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie Vlokhoven Opleidingen
Geaccrediteerd door VGCt, NIP K&J, NVO, NIP 1e lijns, NIP A&O/A&G, LV-POH-GGZ, VSR
oval