Basiscursussen voor cgt’ers i.o.

100-urige basiscursus CGT, met accent op KJ

Meerdere edities in augustus 2022

Introductie

De cursus is opgezet volgens de richtlijnen van de VGCt en bestaat uit 15 bijeenkomsten. Uitgangspunt is dat individu specifieke behandelingen en (evidence-based) protocollaire behandelingen elkaar aanvullen. De cursisten leren met behulp van zoekschema’s (met name DSM, FA en BA) te komen tot een geïntegreerd cognitief gedragstherapeutisch behandelplan. De cursisten oefenen vervolgens met een aantal evidence of concensus based cognitief gedragstherapeutische interventies en leren de (eigen) therapeutisch attitude binnen de therapeutische relatie te herkennen en beïnvloeden. Het doel is om aan het eind van de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben verworven om cognitief gedragstherapeutische behandelingen van ‘gemiddelde zwaarte’ onder supervisie te kunnen uitvoeren. Het accent ligt hierbij op de doelgroep kind en jeugd, maar er is ook aandacht voor de doelgroep volwassenen.

Basisintroductiedeel (bijeenkomsten 1 t/m 8):

In het eerste deel wordt de theoretische basis gelegd waarop de cognitieve gedragstherapie gestoeld is. De cognitief-gedragstherapeutische denk- en werkwijze komt uitvoerig aan bod, ook in voldoende mate in ‘historische context’. Er wordt aandacht besteed aan de eerste- en tweede generatie gedragstherapieën. Tevens wordt kennis gemaakt met de (zo genoemde) derde generatie gedragstherapieën. De cursisten leren de verschillende fasen in het cognitief gedragstherapeutische proces kennen en toepassen. De drie fasen die het cognitief gedragstherapeutisch proces onderscheidt zijn:

Diagnostiek (kennismaking, inventarisatie klachten en problemen, vragenlijsten en registratieopdrachten, classificerende diagnostiek, verklarende diagnostiek , bepalen hulpvraag en behandeldoel, voorlichting geven over ziektebeeld en behandeling, vaststellen behandelplan). Interventies (uitvoeren van op verandering gerichte interventies, therapeutische oefeningen en huiswerkopdrachten, evalueren effecten in kader behandeldoel, bijstellen behandelplan). Afsluiting (mogelijke afsluitingsprocedures,  effect evaluatie, terugval preventie, langdurige zorgtrajecten).

Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan leertheorieën/-principes en de cognitief- gedragstherapeutische diagnostiek. Het maken van individuele casusconceptualisaties (holistische theorie, betekenis- en functieanalyses) staat hierin centraal. Ook wordt aandacht besteed aan het weloverwogen kunnen selecteren van interventies (behandelplan) en aan evaluatie van de therapie. Duidelijk zal worden dat het cognitief-gedragstherapeutisch proces alle genoemde elementen met elkaar verbindt. Ook interactionele strategieën zullen hierbij de nodige aandacht krijgen.

Basisverdiepingsdeel (bijeenkomsten 9 t/m 15):

In het tweede gedeelte van de cursus wordt deze basistheorie uitgebreid en toegepast op relevante stoornissen en klachtgebieden binnen de (jeugd) GGZ. Er wordt aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek (meetinstrumenten, FABA’s) en interventies bij angst- en obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, trauma- en stress gerelateerde stoornissen en depressieve-stemmingsstoornissen. Er wordt hierbij aandacht besteed aan reeds ontwikkelde protocollaire behandelingen. De cursus beoogt uitdrukkelijk ook dat de cursisten in staat zijn om behandelingen ‘op maat’ op te zetten en uit te voeren. Op basis van kennis en inzicht moet de cursist een ontwikkelde protocolbehandeling ‘op waarde kunnen inschatten’. Bij al deze themagebieden wordt stilgestaan bij aandachtspunten voor het werken met kinderen en jeugdigen.

Het doel

Het doel is om aan het eind van de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben verworven om cognitief gedragstherapeutische behandelingen van ‘gemiddelde zwaarte’ onder supervisie te kunnen uitvoeren.

Kijk voor meer informatie op https://www.psy-onderwijs.nl/programma/5214/?instance=364&cs=ea834

Praktische informatie:

Datum 29 augustus 2022
Plaats Zwolle/Groningen
Kosten € 3295,00
Categorie Basiscursussen voor cgt’ers i.o.
Organisatie Psy-zo! Onderwijs
Geaccrediteerd door VGCt, NIP, NVO
oval