Reglementen, formulieren en richtlijnen

In de reglementen lees je aan welke voorwaarden jouw registratie moet voldoen. Download het aanvraagfomulier voor de registratie die je aanvraagt, per aanvraagformulier kun je zien welke bijlagen je nodig hebt.

Stuur je ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen naar opleidingen@vgct.nl. Lukt mailen niet? Stuur het dan per post op naar VGCt Opleidingssecretariaat, Postbus 14081, 3508 SC Utrecht.  

Reglementen

Richtlijnen

Aanvraagformulieren

Overige formulieren

Formulieren registratie

Formulieren herregistratie

PE-Online