Reglementen, formulieren en richtlijnen

In de reglementen lees je aan welke voorwaarden jouw registratie moet voldoen. Download het aanvraagfomulier voor de registratie die je aanvraagt. Per aanvraagformulier kun je zien welke bijlagen je nodig hebt.

Mail je ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen als één pdf-document naar opleidingen@vgct.nl. Lukt mailen niet? Stuur het dan naar postbus 14081, 3508 SC Utrecht (VGCt-opleidingssecretariaat).

Downloads voor cgt'ers (i.o.)