Sectie Somatiek

Waarvoor staat onze sectie?

Het aandachtsgebied van de sectie betreft psychologische problematiek die voortvloeit uit een ziekte of aandoening, zoals bij oncologische ziekten en/of het beloop van het ziektebeeld mede bepaalt, zoals bij de ziekte van Crohn of diabetes mellitus. Er kan ook sprake zijn van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten die resulteren in een hoge lijdensdruk en niet passend gebruik van specialistisch somatische zorg zoals bijvoorbeeld onverklaarde buikpijn. Het ziektebeeld kan dus in meer of mindere mate medisch verklaard zijn. Het verschil tussen medisch verklaarde en onverklaarde klachten vervaagt steeds meer. Het accent ligt steeds meer op de lijdensdruk en de gevolgen voor het dagelijks leven die de lichamelijke klachten met zich meebrengen. Bij chronische lichamelijke klachten spelen naast biologische factoren ook persoonlijkheid, coping en stemming en psychosociale factoren een belangrijke rol in de beleving van en omgaan met de klachten. In een aantal richtlijnen is cognitieve gedragstherapie opgenomen als aangewezen therapie om de coping m.b.t. klachten, de gevolgen van de ziekte/aandoening en beperkingen te optimaliseren. Daarnaast zijn er diverse cognitief-gedragstherapeutische behandelprotocollen m.b.t. dit aandachtsgebied.

Doelstellingen

De sectie wil de klinische toepassing van cognitieve gedragstherapie op het gebied van de somatiek bij zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen bevorderen door:

  • Leden leden op de hoogte te houden van nieuwe inzichten en ontwikkelingen via het kennisnet op de website of via andere kanalen zoals de nieuwsbrief of een podcast
  • Het organiseren van voordrachten of een symposium op het najaarscongres of de voorjaarsworkshops van de VGCt en/of het organiseren van studiedagen
  • Het becommentariëren van relevante richtlijnen vanuit de nieuwste inzichten op op het gebied van cognitieve gedragstherapie
  • Versterken van contacten tussen verschillende samenwerkingspartners zoals de Landelijke Vereniging voor Medische Psychologie (LVMP), sectie Psychologen Algemene Ziekenhuizen (PAZ) en Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten (NALK)

Wat organiseren wij als sectie?

In samenwerking met de VGCt houden wij de berichten over somatiek op het Kennisnet bij, becommentariëren we relevante richtlijnen vanuit het gedachtegoed met betrekking tot cognitieve gedragstherapie en werken mee aan de verspreiding van kennis door het organiseren van bijdragen op het najaarscongres of tijdens studiedagen.

Producten

Cognitieve gedragstherapie neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van psychologische problematiek in combinatie met somatische ziektebeelden. Wij vinden het dan ook belangrijk om de specifieke kennis rondom CGT en somatische ziektebeelden toegankelijk en up-to-date te houden voor alle geïnteresseerden.

Links

NALK is een netwerk van instellingen en professionals op het gebied van
aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). Het bundelt de krachten
zodat de kwaliteit van behandeling, scholing en onderzoek verbetert.

Nederlandse Behavioral Medicine Federatie (NBMF)

Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)

NIP sector Neuropsychologie

NIP sector Revalidatie 

NIP sector Algemene ziekenhuizen

Contact

Stuur een mailtje naar jannie.lockefeer@gmail.com of zoek ons op via Vind een VGCt-lid.

Actief worden voor de sectie

Lijkt het je leuk om een actieve bijdrage te leveren aan de sectie?
Dit kan als sectiebestuurslid, maar ook als betrokken expert die het sectiebestuur kan adviseren, ondersteunen en helpen om de sectie nog beter op de kaart te zetten.

De sectie is nog op zoek naar een CGT-collega, om de samenwerking tussen de cgw’er en cgt’er beter te kunnen waarborgen.

Interesse of meer informatie?

Neem dan contact op met Casper Kleist, coördinator secties VGCt, c.kleist@vgct.nl

Sectie somatiek

Sectie somatiek

Sjoerd Salet

Voorzitter

Sectie somatiek

Jannie Lockefeer

Sectie somatiek

Marleen Tibben

Sectie somatiek

Ingeborg Visser

Sectie somatiek

Meta Oldenziel

oval