Sectie Persoonlijkheidsstoornissen

De sectie streeft naar meer aandacht voor de effectieve behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Dit doen we omdat we de zorg voor deze doelgroep willen verbeteren.

Waarvoor staat onze sectie?

De sectie vertegenwoordigt de meest vooraanstaande behandelprogramma’s, gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische modellen:

  • Schematherapie
  • Dialectische gedragstherapie
  • Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis

Doelstelling

We streven er naar dat VGCt-leden op de hoogte zijn van verklaringsmodellen en evidence based behandelmethoden voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen.
We zijn ervan overtuigd dat samenwerking tussen professionals van verschillende disciplines van groot belang is voor een passende behandeling van mensen met (comorbide) persoonlijkheidsstoornissen.

Dit streven vertaalt zich naar de volgende speerpunten:

  • VGCt-leden zijn goed geïnformeerd over de meest effectieve behandelmethodieken binnen een cognitief-gedragstherapeutisch kader en weten waar ze informatie kunnen vinden of opvragen
  • Cognitief gedragstherapeuten en cognitief-gedragstherapeutisch werkers werken samen aan verbetering van de zorg voor deze doelgroep, over de verschillende modellen heen

We doen dit door de leden van de sectie te voorzien van informatie en kennis. Zo organiseren we workshops en lezingen, dragen we bij aan het kennisnet en geven we input voor factsheets.

Wat organiseren wij als sectie?

Op 7 oktober 2021 organiseert de sectie een studiedag met als titel “Hoe CGT is de GIT-PD?” Toonaangevende sprekers als Arnoud Arntz en Joost Hutsebaut zullen een keynote lezing verzorgen. Ook zijn er diverse praktische workshops gepland. Meer informatie volgt binnenkort!

Verder participeren leden van de sectie in diverse workshops en presentaties tijdens het najaars- en voorjaarscongres.

Contact

Heb je een vraag, of een suggestie voor bijvoorbeeld een studiedag?
Stuur dan een mail aan de voorzitter (horustafreije@planet.nl) of zoek de bestuursleden op via Vind een VGCt-lid.

Sectie persoonlijkheidsstoornissen

Sectie persoonlijkheidsstoornissen

Thera Koetsier

Voorzitter accreditatiecommissie, bestuurslid sectie Persoonlijkheidsstoornissen

Sectie persoonlijkheidsstoornissen

Horusta Freije

Voorzitter

Sectie persoonlijkheidsstoornissen

Arjan Videler

Sectie persoonlijkheidsstoornissen

Afke van der Hoek

oval