Sectie Kinder- en jeugdgedragstherapie

De sectie wil graag een platform zijn voor ieder VGCt-lid dat met kinderen en/of jongeren werkt

Waarvoor staat onze sectie?

Een evidence based practice behandeling zoals cognitieve gedragstherapie is voor veel verschillende soorten problematiek bij de doelgroep kind en jeugd één van de beste behandelmethodes. De sectie kind en jeugd richt zich op de leeftijdscategorie van ongeveer 9 maanden tot en met de jongvolwassenheid. Bij (L)VB problematiek soms ook na de jongvolwassenheid.

Specifieke kennis en vaardigheden ontwikkelingsniveau

De sectie vindt het belangrijk dat de K&J-therapeut zich ervan bewust is dat CGT bij kind en jeugd niet een versimpelde vorm van CGT voor volwassenen is.
Het behandelen van de doelgroep vraagt specifieke kennis en vaardigheden omdat er rekening gehouden moet worden met het ontwikkelingsniveau (op verschillende gebieden) bij het plannen en uitvoeren van CGT. Ontwikkelingspsychologische, systeem- en omgevingsfactoren spelen een grote rol. In de ontwikkeling van baby tot volwassene treden vele veranderingen op binnen het kind en zijn omgeving (gezin, school, buurt, maatschappij) die in de behandelcontext meegenomen dienen te worden om behandeling te optimaliseren. Vaak zijn er verschillende factoren betrokken bij het ontstaan en in stand houden van klachten, waardoor andere theoretische kaders belangrijk zijn (hechting, IMH, systeemtheorie). Daarnaast heeft de jeugdhulpverlening over het algemeen veel ontwikkelingen meegemaakt in de afgelopen jaren (transitie, passend onderwijs) wat een impact heeft op werken in en met dit speelveld.

Doelen

De sectie kind & jeugd heeft verschillende doelen die zij met haar leden wil bereiken:

 • Leden inspireren bij het werken met CGT bij K&J en mede het plezier in het vak vergroten
 • Leden informeren over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied waarbij de wetenschappelijke insteek wordt geborgd. Bijvoorbeeld kennis over behandelvormen bij (zeer) jonge kinderen en hun ouders
 • Het bieden van een kennisnetwerk en bijdragen aan deskundigheidsbevordering
 • Bijdragen aan het verdiepen en versterken van de competenties van de leden
 • Bijdragen aan, of aanzetten tot onderwijs
 • Vertegenwoordiging van kind & jeugd binnen de VGCt door een klankbord te zijn voor het bestuur en het VGCt-bureau en deze te informeren over wat er in de praktijk speelt
 • Het vertegenwoordigen van CGT buiten de VGCt en een verbinding leggen met andere vakgebieden

Wat organiseren wij als sectie?

Wij dragen bij aan een kennisnetwerk, de opzet van activiteiten die bijdragen aan deskundigheidsbevordering en onderwijs met aandacht voor ons vakgebied (IMH, kind, jeugd, gezin, transitiepsychiatrie, etc.). Dit doen we door studiedagen te organiseren en door vertegenwoordiging op het najaarscongres en bij de voorjaarsworkshops.
De sectie vindt het belangrijk dat er regelmatig gepubliceerd wordt over kind en jeugd in het tijdschrift Gedragstherapie en benaderd daarvoor wetenschappers en auteurs uit ons vakgebied. Ons doel is dat er in ieder nummer van het tijdschrift Gedragstherapie een publicatie over Kind en Jeugd komt.

Producten

De sectie Kinder- en jeugdgedragstherapie heeft een aantal brochures ontwikkeld. Klik op de afbeelding om te downloaden, of bekijk de folder online.

Mis je een bepaalde folder, of een kennisproduct? Laat het ons dan weten. 

 

Video: rustige buikademhaling oefenen met gezinnen

 

Download hier de instructie voor de buikademhalingsoefening.

Brochure

CGT voor kinderen die veel piekeren

Bekijk de folder online

 

Brochure

CGT voor kinderen met een sociale fobie

Bekijk de folder online

Brochure

CGT voor kinderen met dwanggedachten en dwanghandelingen

Bekijk de folder online

Brochure

CGT voor kinderen met een specifieke fobie

Bekijk de folder online

Brochure

CGT voor kinderen met verlatingsangst

Bekijk de folder online

Brochure

CGT voor kinderen met ADHD

Bekijk de folder online

Terugblik afgelopen jaar (2020 – 2021): activiteiten en ontwikkelingen

Afgelopen jaar waren de hoogtepunten voor de sectie:

 • Duidelijke inbreng op het najaarscongres: er waren workshops en symposia gericht op kind en jeugd en er was een ludieke actie om mensen op de sectie te attenderen en ervoor te enthousiasmeren
 • We hebben activiteiten ten behoeve van een themanummer opgestart
 • We hebben de sectie uitgebreid zodat een zo breed mogelijk palet van kind en jeugd vertegenwoordigd is

Samenvatting jaarplan 2022: Wat staat er op de planning?

Themanummer

Naar aanleiding van een enquête onder leden van de VGCt die met kind en jeugd werken, heeft de sectie het initiatief genomen om een themanummer te wijden aan ouderschap. Wanneer je werkt in de sector kind en jeugd werk je automatisch samen met ouders/opvoeders wanneer je het welzijn van hun kinderen wilt bevorderen. Cgt-ers en cgw-ers zetten daarvoor gezamenlijk hun kennis en vaardigheden in.
De resultaten van de enquête hebben mede richting gegeven aan het benaderen van auteurs om ze uit te nodigen een bijdrage te leveren aan het themanummer.

Congres kind & jeugd

Op 2 juni vindt het congres Evidence based trauma behandelen bij kind en jeugd: Doen wat werkt! plaats. Een samenwerking tussen de VEN, VSt en de VGCt waarbij de verschillende behandelvormen aan bod komen. Heleen Dekker heeft vanuit de sectie meegeholpen dit te organiseren.

Interviews

We willen komend jaar een reeks interviews met cognitief gedragstherapeuten, wetenschappers of andere belanghebbenden uit de sector Kind en Jeugd in onze nieuwsbrief hebben staan. Gedacht wordt aan professionals uit onder andere: infant mental health, transitiepsychiatrie, vrijgevestigde praktijk, interventieontwikkelaars, medische psychologie, LVB.

Links

 • Nederlands Jeugdinstituut biedt kennis, advies en praktische hulpmiddelen aan op basis van de laatste inzichten.
 • Databank Effectieve Jeugdinterventies (van het NJI) bevat honderden programma’s voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’.
 • Het kenniscentrum Jeugd en Opvoeding van het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt, beheert en verspreidt kennis over bewezen effectieve behandelprogramma’s en interventies in de jeugdsector.
 • Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor zowel de professionals als de ouders. Zij bieden praktisch bruikbare protocollen voor diagnostiek, behandeling met medicijnen en psychologische behandelvormen.
 • Het Trimbos-instituut zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten.

 

Artikelen

 • Bose, D., Proenza, D. A., Costales, G., Viswesvaran, C., Bickman, L., & Pettit, J. W. (2022). Therapeutic alliance in psychosocial interventions for youth internalizing disorders: A systematic review and preliminary meta-analysis. Clinical Psychology: Science and Practice, 29(2), 124. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/cps0000052
 • Gutermann, J., Schreiber, F., Matulis, S., Schwartzkopff, L., Deppe, J., & Steil, R. (2016). Psychological treatments for symptoms of posttraumatic stress disorder in children, adolescents, and young adults: a meta-analysis. Clinical child and family psychology review, 19(2), 77-93. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10567-016-0202-5
 • Wergeland, G. J. H., Posserud, M. B., Fjermestad, K., Njardvik, U., & Öst, L. G. (2022). Early behavioral interventions for children and adolescents with autism spectrum disorder in routine clinical care: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology: Science and Practice. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/cps0000106

 

Contact

Wil je met één van ons contact opnemen? Zoek ons op via Vind een VGCt-lid (MijnVGCt).

LinkedIn

Sectie Kind en jeugd

 

Sluit je aan bij onze LinkedIngroep: ontmoet vakgenoten en wissel kennis en ervaring uit.

 

Nieuwe sectieleden welkom

Onze sectie zou graag versterkt worden met een geïnspireerde cgw-er of/en met een cgt-er met expertise in de interculturele psychologie.

Heb je interesse? Neem dan contact op met één van onze bestuursleden.

Sectie kinder- en jeugdgedragstherapie

Sectie kinder- en jeugdgedragstherapie

Juliëtte Liber

Voorzitter / kennisredacteur

Sectie kinder- en jeugdgedragstherapie

Heleen Dekker

Sectie kinder- en jeugdgedragstherapie

Manon Mostert-Uijterwijk

Sectie kinder- en jeugdgedragstherapie

Marilene de Zeeuw

Sectie kinder- en jeugdgedragstherapie

Iris Hoes-van der Meulen

Sectie kinder- en jeugdgedragstherapie

Floor Sauter

oval