Van cgt'er i.o. naar cgt'er

Als cognitief gedragstherapeut VGCt® in opleiding (cgt'er i.o.) kun je onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren. 

BELANGRIJK: In 2022 gaat de opleiding tot cognitief gedragstherapeut er anders uitzien. We gaan werken met leerlijnen, met een e-learning en een persoonlijk ontwikkelingsplan en met begeleide intervisie. In de nieuwe opleiding is leertherapie geen onderdeel meer. Op 1 januari 2022 start een pilot waarin je kunt kiezen tussen de opleiding nieuwe stijl en de huidige opleiding.  

Klik hier voor meer informatie en bekijk de video over de vernieuwde cgt-opleiding.

Veelgestelde vragen over praktijktoetsen, evaluatieformulier en portfolio

N=1 nieuwe stijl

Opleidings- en werkervaringsseisen

Om je registratie als cgt'er aan te vragen, dien je te voldoen aan de opleidings- en werkervaringseisen. Hieronder vind je een samenvatting hiervan. Kijk voor alle eisen in het Registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren.

 • Opleidingeisen

  Voordat je aan de opleiding tot cognitief gedragstherapeut kunt beginnen:

  • Heb je een doctoraal / universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geachte opleiding op masterniveau heeft afgerond. Daarnaast is het mogelijk om registratie aan te vragen indien de aanvrager zowel een HBO MSc titel als een artikel 14 Wet BIG registratie heeft. In deze vooropleiding moet een aantal specifieke onderdelen zijn gevolgd, namelijk: psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden.
  • Heb je een geaccrediteerde cgt-basiscursus (100 uur) gevolgd;
  • Heb je aan de werksettingseis voldaan: per week minstens 12 uur werkzaam zijn op (g)gz-gebied, waarvan gemiddeld 6 uur aan cgt-behandelingen

  Let op: ben je (in opleiding tot) klinisch psycholoog, dan kun je in aanmerking komen voor het cgt kp-traject.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan basiscursussen (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

 • Werkervaringseis

  Je bent tijdens de opleidingsperiode ten minste 2790 uur werkzaam geweest op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan je ten minste 1395 uur hebt besteed aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behandelingen. Indien de opleiding langer duurt dan vijf jaar, dan geldt dat je in de laatste vijf jaar van je opleiding ten minste 2790 uur werkzaam moet zijn geweest op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan je ten minste 1395 uur hebt besteed aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behandelingen.

 • Vervolgcursussen

  Binnen acht jaar na de afronding van je basiscursus heb je maximaal vier geaccrediteerde vervolgcursussen gevolgd die samen 100 contacturen zijn.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan vervolgcursussen (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

  LET OP! Een als VGCt geaccrediteerde nascholingscursus is geen VGCt vervolgcursus. Let dus goed op dat jouw cursus geaccrediteerd is als VGCt vervolgcursus, anders mag deze niet meetellen bij het traject voor jouw registratie als cognitief gedragstherapeut.

 • Supervisie en leertherapie
  Aantal sessies

  Binnen acht jaar na de afronding van je basiscursus heb je:

  • 75 tot 100 supervisiesessies gevolgd waarin therapiesessies op het gebied van cgt zijn gesuperviseerd.
  • 25 tot 50 sessies leertherapie* gevolgd.

  Supervisie en leertherapie* vormen samen 125 sessies. In het registratiereglement lees je aan welke voorwaarden deze sessies moeten voldoen.

  Aantal sessies voor het cgt registratietraject voor kp'ers

  Binnen acht jaar na de afronding van je basiscursus heb je:

  • Minimaal 50 supervisiesessies gevolgd waarin therapiesessies op het gebied van cgt zijn gesuperviseerd gevolgd.
  • Aangezien de cognitief gedragstherapeuten i.o. kp in de opleiding tot klinisch psycholoog al leertherapie hebben gevolgd hoeft dit voor de registratie tot cognitief gedragstherapeut VGCt niet te worden aangetoond.

  In het registratiereglement lees je aan welke voorwaarden deze sessies moeten voldoen.

  * De leertherapie wordt in 2022 vervangen door een nieuw opleidingsonderdeel gericht op persoonsgerichte vorming. In 2020 en 2021 kun je gewoon starten met het volgen van leertherapie.

  Ontwikkeling competenties volgen

  Het 'competentieprofiel cognitief gedragstherapeut' is leidend in de opleiding. Om de vorderingen in de ontwikkeling van je competenties te volgen, gebruiken we twee feedbackinstrumenten: het evaluatieformulier en de praktijktoetsen. Deze vind je in het PE-portfolio dat je als cgt'ers i.o. hebt.

  Evaluatieformulier
  Het evaluatieformulier helpt je om meer inzicht te krijgen in je ontwikkeling tot cognitief gedragstherapeut. Jij en je supervisor gebruiken dit formulier om de voorgaande supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. De supervisor kan hier ook de ingevulde formulieren lezen over jouw voorgaande supervisieperiode(s), zodat hij kan voortbouwen op je ontwikkeling. Zodra je het formulier in je PE-portfolio hebt ingevuld, worden de ontvangen supervisiesessies automatisch bijgeschreven in je PE-dossier.

  Praktijktoetsen
  Op basis van het competentieprofiel zijn acht praktijktoetsen ontwikkeld. Je supervisor geeft feedback op de praktijksituaties die je inbrengt bij de toetsen zodat je weet welke competenties je beheerst en waaraan je nog moet werken. Deze toetsen kunnen zo vaak als nodig worden ingezet. Alle toetsen moeten minimaal één keer worden afgenomen. Welke praktijktoets wanneer afgenomen wordt, is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin je zit. Dit stem je af met je supervisor. De toetsen worden door de supervisor online in het PE-portfolio ingevuld.

  Heb je je volledige supervisie voor 1 september 2019 afgerond zie dan bijlage 4 van het registratiereglement voor de overgangsregeling

  Facultatieve praktijktoets kinderen en jeugdigen
  Er is een facultatieve praktijktoets voor cgt’ers i.o. die werken met kinderen en jeugdigen. Hiermee kun je toetsen of je over de competenties beschikt die bij een behandelaar voor kinderen en jongeren horen. Het is een facultatieve toets, dus deze hoort niet bij de acht praktijktoetsen die stapsgewijs verplicht worden gesteld.

  Facultatieve praktijktoets relatie en systeem
  Juist het betrekken van belangrijke naasten is essentieel voor het slagen van een behandeling. Met die reden heeft de sectie relatie- en gezinstherapie een facultatieve praktijktoets ontwikkeld. De praktijktoets is bedoeld voor cgt'ers i.o. om hun competenties te toetsen ten aanzien van relaties en het systeem. De praktijktoets is facultatief en maakt geen onderdeel uit van de acht verplichte toetsen.

  Let op: uitsluitend voor de registratieroute voor klinisch psychologen is het behalen van praktijktoetsen niet verplicht gesteld.

  PE-portfolio
  Het PE-portfolio is onderdeel van PE-online en bestaat naast het PE-dossier. Het gebruik van het portfolio is verplicht. Jij en je supervisor vullen het evaluatieformulier en de resultaten van de praktijktoetsen online in in het PE-portfolio. Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe je je supervisor toegang kunt geven.

  Veelgestelde vragen over evaluatieformulier, praktijktoetsen en portfolio

   

   

 • N=1-verslag

  Als onderdeel van je opleiding schrijf je een N=1-verslag. Per 1-1-2021 is het mogelijk een N=1 verslag nieuwe stijl te schrijven. Tot 1-1-2022 geldt een overgangsregeling N=1 oude stijl. Het indienen van de verslagen N=1 oude stijl moet gebeuren vóór 1-1-2023. 

  Het N=1 verslag nieuwe stijl moet betrekking hebben op een behandeling van minimaal acht zittingen, bij voorkeur een afgeronde behandeling. Alle stappen van het gedragstherapeutische proces moeten in de behandeling aan de orde zijn gekomen. Je verslag kun je digitaal indienen.

  Het N=1 verslag oude stijl moet betrekking hebben op een behandeling van minimaal twintig zittingen, bij voorkeur een afgeronde behandeling. Alle stappen van het gedragstherapeutische proces moeten in de behandeling aan de orde zijn gekomen. Je verslag kun je digitaal indienen.

  In het registratiereglement en de richtlijnen N=1 verslag nieuwe stijl/N=1- en N=2-verslag oude stijl lees je aan welke voorwaarden je N=1-verslag moet voldoen.

  Heb je een proefschrift geschreven op het gebied van cgt, dan kun je een dispensatieverzoek indienen voor het schrijven van een N=1-verslag. De registratiecommissie besluit of je dispensatie krijgt. Stuur hiervoor een mail naar opleidingen@vgct.nl.

  Richtlijnen voor een N=1 verslag registratieroute voor klinisch psychologen

  Als onderdeel van je opleiding kies je voor het schrijven van  een N=1 verslag oude stijl over minimaal 10 sessies. Let er hierbij op dat je tot 1-1-2023 hebt om deze in te dienen. Je mag ook kiezen voor het schrijven van de reguliere N=1 nieuw stijl.

  In het registratiereglement en de richtlijnen N=1 verslag kp/richtlijnen N=1 nieuwe stijl lees je aan welke voorwaarden je N=1-verslag moet voldoen.

   

 • Hoe lang moet een supervisiesessie duren? Mag ik ook groepssupervisie volgen?
  Individuele sessies moeten minimaal 45 minuten duren. Bij twee supervisanten moet een sessie minimaal 60 minuten duren. Bij drie supervisanten moet een sessie minimaal 90 minuten duren. Groepssupervisie met meer dan drie supervisanten is niet toegestaan. Het is mogelijk dubbele supervisiesessies te volgen als de contacttijd twee keer zo lang is. Alleen volledige sessies tellen mee. Het is niet toegestaan om gedeeltes van sessies bij elkaar te voegen en mee te rekenen. Je mag maximaal twee supervisiesessies aaneengesloten volgen. 

  Let op: uitsluitend klinisch psychologen die het cgt registratietraject voor kp'ers volgen zijn vrijgesteld van leertherapie.
 • Hoe lang moet een leertherapiesessie duren? Mag ik ook groepsleertherapie volgen?
  Een individuele leertherapiesessie moet minimaal 45 minuten duren. Leertherapie mag ook in groepen van maximaal acht personen gegeven worden. Een sessie moet dan minimaal 90 minuten duren.
 • Hoe kan ik als cgt’er i.o. mijn gevolgde supervisiesessies indienen?
  Nodig je supervisor uit in je PE-portfolio. Vul het evaluatieformulier in je PE-portfolio in. De supervisor keurt het formulier digitaal goed. De ontvangen supervisiesessies worden automatisch bijgeschreven in je PE-dossier en in het PE-dossier van de supervisor.  
 • Wat is het verschil tussen het volgen van therapie en het volgen van leertherapie in de opleiding als cgt'er i.o.?

  De VGCt definieert leertherapie als: ‘begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie van de cognitief gedragstherapeut in opleiding. Door de leertherapie leert de cognitief gedragstherapeut in opleiding zijn eigen reacties op (problemen van) cliënten te erkennen en herkennen. Daarnaast leert hij hoe hij zijn denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor zijn beroepsuitoefening kan optimaliseren.’

  De nadruk ligt op leren en niet op het werken aan je eigen problemen of klachten. Heb je klachten of problemen waaraan je wilt werken met een cognitief gedragstherapeut of supervisor VGCt, dan is het natuurlijk erg goed om een aantal therapiesessies te volgen. Maar je kunt dit niet combineren met de leertherapie in het kader van de VGCt-opleiding. Leertherapie kan dus ook niet door je zorgverzekeraar vergoed worden.

 • Ik ben zwanger. Kan ik daarom extra uitstel krijgen?
  Nee, bij vertraging van de opleiding door zwangerschap, ziekte of andere persoonlijke redenen gelden de normale regels voor uitstel, zie artikel 2.1.6 van het registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren. 
   
  Als je alle opleidingsonderdelen achter elkaar zou volgen, kun je het opleidingstraject namelijk in twee à drie jaar afronden. In de normale termijn van maximaal acht jaar na afronden van de basiscursus is dus al rekening gehouden met extra tijd voor zwangerschap, ziekte en andere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over het N=1-verslag

Vragen over het N=1-verslag (deel 2)

 • Wat is het aantal behandelingen bij groepstherapie?

  Zie hiervoor het registratiereglement 2.1.6. Het schrijven van een verslag over een groepstherapie van ten minste tien zittingen. Het verslag moet gaan over een afgeronde behandeling of over een gedeelte van een uitgebreidere behandeling. In beide gevallen moet de behandeling bestaan uit ten minste tien groepszittingen van ten minste negentig minuten. In de behandeling moet het volledige gedragstherapeutisch proces aan de orde komen.

 • Ik heb een inhoudelijke vraag over de N=1 / N=2

  In het registratiereglement en de richtlijnen N=1- en N=2-verslag lees je aan welke voorwaarden je N=1-verslag moet voldoen. De registratiecommissie krijgt vaak inhoudelijke vragen over de N=1 / N=2. Deze inhoudelijke vragen kun je met je supervisor bespreken. In ieder geval geldt:

  • beargumenteer/onderbouw eerst aan de hand van de anamnese, hulpvraag, literatuur en de analyses welke interventies geïndiceerd zijn.
  • pas dan kun je concluderen welke interventies je gaat doen/ welke behandeling je gaat geven.
 • Wat is de procedure van de beoordeling van N=1-verslagen?

  Jouw N=1-verslag wordt beoordeeld door de taakgroep N=1 van de registratiecommissie volgens de beoordelingscriteria in de ‘Richtlijnen voor een N=1- of N=2-studie’.
  De commissie vergadert 11 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen bespreekt de commissie de beoordelingen van de N=1-verslagen.

  Procedure
  De N=1-verslagen worden gelezen op volgorde van binnenkomst. Een lid van de commissie leest het verslag. De commissie beoordeelt het verslag binnen drie maanden.
  De beoordelingstijd kan langer worden als er een tweede lezer nodig is. Dit is het geval bij twijfel over de beoordeling door de eerste lezer. Dan wordt er om een tweede lezer gevraagd die onafhankelijk van de beoordeling van de eerste lezer het verslag bestudeert. Tijdens de volgende vergadering bespreken beide lezers samen het N=1-verslag en komen tot een beoordeling (goedgekeurd, aanvulling of afgekeurd).

  Beoordeling
  Het resultaat van de beoordeling kan zijn:

  • Jouw N=1-verslag wordt goedgekeurd
  • Je wordt gevraagd om een aanvulling op het verslag te schrijven
  • Jouw N=1-verslag wordt afgekeurd

  De beoordeling wordt per mail naar jou en je supervisor gestuurd. De voorzitter van de registratiecommissie ondertekent alle N=1-beoordelingsbrieven. De beoordelingen van de N=1 verslagen worden uitgevoerd door de taakgroep N=1 van de registratiecommissie.

  Wat als jouw verslag niet is goedgekeurd?
  Als je gevraagd wordt om een aanvulling te schrijven, dan krijg je daarvoor drie maanden de tijd.

  Als jouw verslag is afgekeurd, dan krijg je twaalf maanden de tijd om een nieuw N=1-verslag te schrijven of je hebt de tijd tot de einddatum van jouw opleidingstermijn. Het nieuwe N=1-verslag moet gaan over de behandeling (onder supervisie) van een andere cliënt.

  De commissie wil je de mogelijkheid bieden om informeel vragen te stellen en verduidelijking te vragen aan de beoordelaars van het N=1-verslag. Je kunt je vragen stellen via de mail (m.regtien@vgct.nl); de beoordelaars zullen op je vragen reageren. Jouw vragen en het antwoord zijn niet van invloed op de beoordeling. Ben je het niet eens met de beoordeling dan heb je de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen.

  Indien je je niet kunt vinden in het besluit en bezwaar wil maken dan kun je dit binnen zes weken doen bij de registratiecommissie. Aan het indienen van een bezwaar zijn kosten verbonden. Het huidige tarief kan je nalezen op de website van de VGCt. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, krijg je het dubbele bedrag terug.

 • Telt de leestijd voor het beoordelen van een N=1-verslag mee als gevolgde supervisie?

  Als een supervisor VGCt leestijd rekent voor de beoordeling van een N=1-verslag, dan mag deze leestijd niet meetellen als gevolgde supervisie voor de supervisant en de supervisor.

Registratie aanvragen

Als je al geregistreerd bent als cgt’er i.o., vraag je je registratie voor cgt'er aan door je complete PE-dossier aan te melden. Aan het aanvragen van de registratie zijn beoordelingskosten verbonden. Het tarief voor personen die al langer dan een jaar geregistreerd zijn als cgt’er i.o., is lager dan het tarief voor personen die dat nog niet zijn.

Uitzonderingen