Beleid

Lees alles over het nieuwe beleidsplan 2018 - 2020.

Naar beleidsplan 2018 - 2020

Statuten en reglementen

Zie de volgende documenten op dit gebied:

Alle reglementen over accreditatie en onze registraties vind je onder opleiding en registratie.

Bij klachten en bezwaren gebruikt de VGCt de beroepscode van psychotherapeuten als toetsingskader, daarnaast gebruikt de VGCt de eventuele andere beroepscodes waaraan het lid gebonden is.

Beleid

De ledenraad bepaalt de grote lijnen van het VGCt-beleid en houdt toezicht op de uitvoering door het bestuur van het meerjarenplan. Zie de beleidsdocumenten: