Beleid

Lees het nieuwe beleidsplan 2021-2023.

Naar beleidsplan 2021-2023

Statuten en reglementen

Zie de volgende documenten op dit gebied:

De registratiereglementen vind je, per registratie, onder reglementen, formulieren en richtlijnen.
De accreditatiereglementen vind je op de pagina voor opleiders.

Bij klachten en bezwaren gebruikt de VGCt de beroepscode van psychotherapeuten als toetsingskader, daarnaast gebruikt de VGCt de eventuele andere beroepscodes waaraan het lid gebonden is.

Beleid

De ledenraad bepaalt de grote lijnen van het VGCt-beleid en houdt toezicht op de uitvoering door het bestuur van het meerjarenplan. Zie de beleidsdocumenten: