Samenwerking

P3NL

De federatie P3NL is in april 2015 opgericht door 9 deelnemende verenigingen. Dit zijn beroepsverenigingen en/of wetenschappelijke verenigingen. De oprichters en leden op dit moment zijn: NIP, NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VPeP, VEN, VKJP, VVP en VGCt. De voorzitter van de VGCt, Arnold van Emmerik, is ook bestuurslid van P3NL. Per 1 januari 2019 sluit de Landelijke Vereniging POH-GGZ zich ook aan bij P3NL.

P3NL staat voor een effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg die bijdraagt aan een gezonde en vitale samenleving. Transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van de beroepsuitoefening is een speerpunt van P3NL. De federatie vertegenwoordigt ruim 20.000 zorgaanbieders, psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. Lees meer.

EABCT

De European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) is een overkoepelende organisatie van bijna vijftig Europese cgt-verenigingen uit meer dan dertig landen. De VGCt is als vereniging lid van de EABCT, hierdoor kunnen VGCt-leden met korting naar EABCT- en WCBCT-congressen. Lees meer.

NVP

De VGCt werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) aan het project Generieke module psychotherapie. Voor cliënten en hun naasten bestaan er veel onduidelijkheden over psychotherapie. Vaak is niet duidelijk welke behandelingen er onder vallen, wanneer deze kunnen worden toegepast met welk doel, welke type behandelaar daarbij hoort en wat de te verwachten resultaten zijn. Zorgverleners lopen tegen vergelijkbare vragen aan.

Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over inkoop en vergoeding door zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor de inhoud (behandelvormen) als de omvang. Duidelijkheid over inhoud en (kosten)effectiviteit draagt bij aan besluitvorming over het vergoedingenbeleid.