Sectie somatiek

Het aandachtsgebied van de sectie omvat een breed scala aan aandoeningen en stoornissen. Het verschil tussen medisch verklaarde en onverklaarde klachten vervaagt steeds meer en het accent komt in toenemende mate te liggen op de lijdensdruk en de gevolgen voor het dagelijks leven die de lichamelijke klachten met zich meebrengen. Bij chronische lichamelijke klachten spelen naast biologische factoren ook persoonlijkheid, coping en stemming en psychosociale factoren een belangrijke rol in de beleving van en omgaan met de klachten. 

 

Sectie somatiek

De focus van de sectie somatiek ligt op het brede scala aan aandoeningen en stoornissen dat de somatiek en somatoforme stoornissen omvat.

Het verschil tussen medisch verklaarde en onverklaarde klachten vervaagt steeds meer. Het accent ligt steeds meer op de lijdensdruk en de gevolgen voor het dagelijks leven die de lichamelijke klachten met zich meebrengen. Bij chronische lichamelijke klachten spelen naast biologische factoren ook persoonlijkheid, coping en stemming en psychosociale factoren een belangrijke rol in de beleving van en omgaan met de klachten. In een aantal richtlijnen is cognitieve gedragstherapie opgenomen als aangewezen therapie om de coping m.b.t. klachten, de gevolgen van de ziekte/aandoening en beperkingen te optimaliseren. Daarnaast zijn er diverse cognitief-gedragstherapeutische behandelprotocollen m.b.t. dit aandachtsgebied.

Waarvoor staat de sectie?

Doelstellingen

De sectie wil de klinische toepassing van cognitieve gedragstherapie op het gebied van de somatiek en somatoforme stoornissen bevorderen:

  • door leden op de hoogte te houden van nieuwe inzichten en ontwikkelingen via het kennisnet op de website
  • en het organiseren van voordrachten of een symposium op het Najaarscongres of de Voorjaarsworkshops van de VGCt.
  • ook is de sectie achter de schermen actief met het becommentariëren van relevante richtlijnen.

Sectiebestuur

Het sectiebestuur bestaat uit:

  • Sjoerd Salet (sectievoorzitter), klinisch Psycholoog-psychotherapeut Zuyderland Medisch Centrum Heerlen
  • Jannie Lockefeer, klinisch psycholoog-psychotherapeut ETZ Tilburg
  • Marleen Tibben, GZ-psycholoog Expertisecentra conversie en tics HSK-groep
  • Ingeborg Visser, Klinisch psycholoog-psychotherapeut Kind & Jeugd bij ggz Noord-Holland Noord/Triversum

Contact

Wil je contact met hen opnemen? Zoek ze op via Vind een VGCt-lid. Of stuur een mailtje aan jannie.lockefeer@gmail.com

 

 

Laatste nieuws op het kennisnet

Naar alle nieuwsberichten over somatiek

 

Links

NOLK is een netwerk van instellingen en professionals op het gebied van 
onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (OLK). Het bundelt de krachten 
zodat de kwaliteit van behandeling, scholing en onderzoek verbetert. 
NBMF Nederlandse Behavioral Medicine Federatie
LVMP Landelijke vereniging Medische Psychologie
NIP sector Neuropsychologie
NIP sector Revalidatie 
NIP sector Algemene ziekenhuizen