Sectie persoonlijkheidsstoornissen

De sectie persoonlijkheidsstoornissen zet zich in voor meer aandacht voor persoonlijkheidstoornissen bij VGCt-leden.

 

Sectie

De sectie Persoonlijkheidsstoornissen streeft naar meer aandacht voor de effectieve behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij VGCt-leden. Dit doen we omdat we de zorg voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen willen verbeteren.

Waarvoor staat de sectie?

De sectie vertegenwoordigt de meest vooraanstaande behandelprogramma’s, gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische modellen, te weten schematherapie, dialectische gedragstherapie en Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis.

Doelstelling

We streven er naar dat VGCt-leden op de hoogte zijn van verklaringsmodellen en evidence based behandelmethoden voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

We zijn ervan overtuigd dat samenwerking tussen professionals van verschillende disciplines van groot belang is voor een passende behandeling van mensen met (comorbide) persoonlijkheidsstoornissen.

Dit streven vertaalt zich naar de volgende speerpunten:

  • VGCt-leden zijn goed geïnformeerd over de meest effectieve behandelmethodieken binnen een cognitief-gedragstherapeutisch kader en weten waar ze informatie kunnen vinden of opvragen.
  • Cognitief gedragstherapeuten en cognitief-gedragstherapeutisch werkers werken samen aan verbetering van de zorg voor deze doelgroep, over de verschillende modellen heen.

We doen dit door de leden van de sectie te voorzien van informatie en kennis. Zo organiseren we workshops en lezingen, dragen we bij aan het kennisnet en geven we input voor factsheets.

Bestuur van de sectie

Een aantal VGCt-leden zet zich in als bestuur van de sectie. Het bestuur vormt de schakel tussen de VGCt als vereniging en de leden van de sectie.

De volgende mensen maken deel uit van het bestuur:

  • Horusta Freije, sectievoorzitter
  • Thea Koetsier
  • Rosi Reubsaet
  • Arjan Videler
  • Ursula Witteveen
  • Afke van der Hoek

Contact opnemen

Via Vind een VGCt-lid of een mail aan de voorzitter (horustafreije@planet.nl) kun je contact opnemen.

 

Kennisnet

Meer informatie over het onderwerp persoonlijkheidsstoornissen vind je op het kennisnet.

Naar het kennisnet

Laatste nieuws op het kennisnet

Bekijk alle nieuwsberichten

 

Wat organiseert deze sectie?

Op 7 oktober 2021 organiseert de sectie een studiedag met als titel “Hoe CGT is de GIT-PD?” Toonaangevende sprekers als Arnoud Arntz en Joost Hutsebaut zullen een keynote lezing verzorgen. Ook zijn er diverse praktische workshops gepland. Meer informatie volgt binnenkort!

Verder participeren leden van de sectie in diverse workshops en presentaties op het Najaarscongres en Voorjaarscongres.

Kijk hier voor een overzicht van alle verenigingsactiviteiten.