Sectie persoonlijkheidsstoornissen

De sectie persoonlijkheidsstoornissen zet zich in voor meer aandacht voor persoonlijkheidstoornissen bij VGCt-leden.

 

Sectie

De sectie persoonlijkheidsstoornissen vertegenwoordigt de gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat in de aanpak van persoonlijkheidsstoornissen samenwerking tussen professionals van groot belang is. Of je nu spreekt over bepalen van bekrachtigers of over contingentie management, over functies van gedrag of de betekenis, het is van belang dat alle hulpverleners die met de persoonlijkheidsproblematiek te maken hebben een gezamenlijk denkkader hebben.

Cognitieve gedragstherapie doet veel bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Toch krijgt nog geen kwart van de cliënten psychotherapie in overeenstemming met de aanbevelingen uit de richtlijn behandeling persoonlijkheidsstoornissen.

Waarvoor staat de sectie?

Het bestuur van de sectie persoonlijkheidsstoornissen vertegenwoordigt de drie meest vooraanstaande, aan cgt-verwante, behandelprogramma’s voor deze problematiek: schema-therapie (ST), dialectische gedragstherapie (DGT) en vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis (VERS). Het bestuur wil de systematische toepassing van gedragstherapeutische technieken/programma’s bij ernstige persoonlijkheidsproblematiek propageren. Hoe we dit in 2016 hebben gedaan, vind je verderop op deze pagina.

Voorop in deze sectie staat het samen werken aan verbetering van de gedragstherapeutische zorg voor cliënten met persoonlijkheidsstoornissen. Om samenwerking mogelijk te maken willen wij de leden van de sectie, maar ook van de VGCt natuurlijk, bekend maken met gangbare en evidence based methoden. Dit doen wij door de literatuur up-to-date te houden en onder andere workshops te organiseren.

Doelstelling

Wij streven er naar dat de leden van de VGCt een kwalitatief hoog niveau bereiken, doordat zij goed geïnformeerd zijn, weten wie zij om advies kunnen vragen en zicht hebben op de meest effectieve behandelmethodieken op gedragstherapeutisch gebied.

Onze doelstellingen zijn daarom:

    • samen werken aan verbetering van de gedragstherapeutische zorg
    • de leden voorzien van nieuwe kennis voorzien d.m.v. het organiseren van workshops en lezingen, nieuwsbrieven en het kennisnet
    • informeren van de gedragstherapeuten in Nederland op gebied van behandeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

Sectiebestuur

Het sectiebestuur bestaat uit:
Wies van den Bosch
Remco van der Wijngaart
Leen Dobbelaere
Horusta Freije, sectievoorzitter 
Ursula Witteveen

Contact

Wil je contact met hen opnemen? Zoek ze op via Vind een VGCt-lid of stuur een e-mail aan de voorzitter via wiesvdbo@xs4all.nl.

 

Laatste nieuws op het kennisnet

Bekijk alle nieuwsberichten

 

Wat organiseert deze sectie?

Focus en plannen voor 2017

Naast voortzetten van onze ‘gewone’ activiteiten als kennis verspreiden en de pagina op de VGCT website beheren, staat 2017 vooral in het licht van een workshop die een gehele dag duurt. Het thema wordt opnieuw ‘gezamenlijkheid in behandeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen’. Het succes van de workshop bij het najaarscongres over dit thema heeft ons doen besluiten nu een volledige dag te organiseren. Ongetwijfeld kun je bij het najaarscongres weer een inhoudelijke bijdrage van het bestuur verwachten.

Kijk hier voor een overzicht van alle verenigingsactiviteiten.

 

Mijlpalen in 2016

In 2016 heeft de sectie Persoonlijkheidsstoornissen de website up-to-date gemaakt door factsheets toe te voegen over de verschillende behandelingen.

Leden van het bestuur hebben bij het najaarscongres (NJC) in diverse workshops laten zien dat gedragstherapie werkt bij persoonlijkheidsstoornissen. Ook heeft het sectiebestuur op dit NJC - in de vorm van theoretische presentaties als ook in een rollenspel - laten zien hoe met name ST en DGT omgaan met moeilijke persoonlijkheidsproblematiek.

Dit alles werd uitgevoerd op basis van casus van een cliënte een ernstige cluster C (ontwijkend) persoonlijkheidsstoornis.

De sectie heeft zich tot doel gesteld de moeizame implementatie van de multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen (Trimbos, 2008 ) te onderzoeken, en waar mogelijk op te heffen. Zij denkt dat aan de moeizame implementatie waarschijnlijk een aantal oorzaken debet zijn. Namelijk:

  1. Gebrek aan kennis in het veld
  2. angst voor behandeling van ernstige problematiek (met name suïcidaliteit), maar ook angst voor ‘uitgewoond worden’ door problematiek waar maar moeilijk verandering bij bereikt lijkt te kunnen worden
  3. polarisatie tussen de verschillende behandelprogramma’s, waarbij meer naar de verschillen gekeken wordt dan naar de overeenkomsten en aspecifieke (effectieve) elementen van behandeling.

Het doel van een sectie, de leden met nieuwe kennis voorzien d.m.v. organiseren van workshops en lezingen, nieuwsbrieven en het kennisnet, heeft door de oorzaken van de moeizame implementatie richting gekregen.