Sectie kinder- en jeugdgedragstherapie

De sectie wil graag een platform zijn voor ieder VGCt-lid dat met kinderen en/of jongeren werkt.

 

Sectie Kinder- en jeugdgedragstherapie

De sectie Kinder- & jeugdgedragstherapie wil met haar leden een kennisnetwerk vormen. Zowel inhoudelijk als op beleidsvlak houden we de ontwikkelingen in de gaten en dragen we ons steentje bij aan het bevorderen van kwaliteit en het profileren van de VGCt.

Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen vraagt namelijk specifieke kennis en vaardigheden. Ontwikkelingspsychologie, systeem- en omgevingsfactoren spelen een grote rol en ook het speelveld is breed.

Waarvoor staat de sectie?

Door het organiseren van laagdrempelige studiemiddagen houden we leden op de hoogte van recente ontwikkelingen. En natuurlijk zetten we bij alle VGCt-activiteiten en congressen het aandachtsgebied Kinderen en Jeugd duidelijk op de kaart.

Sectiebestuur

Het sectiebestuur bestaat uit:

  • Joke Smit (voorzitter)
  • Sonja van Heumen (redacteur nieuwsbrief)
  • Juliëtte Liber (kennisredacteur)
  • Heleen Dekker
  • Manon Mostert
  • Marilene de Zeeuw

Contact

Wil je contact met hen opnemen? Zoek ze op via Vind een VGCt-lid

 

Brochures voor kinderen

 

Wat organiseert deze sectie?

 

De sectie organiseert regelmatig studiedagen. Ook is de sectie atlijd goed vertegenwoordigd op het najaarscongres en bij de voorjaarsworkshops.

Kijk hier voor een overzicht van alle verenigingsactiviteiten.

Laatste nieuws op het kennisnet

Naar alle nieuwsberichten

 

Links

Nederlands Jeugdinstituut biedt kennis, advies en praktische hulpmiddelen aan te bieden op basis van de laatste inzichten.
Databank Effectieve Jeugdinterventies
(van het NJI) bevat honderden programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.
Kenniscentrum Jeugd en opvoeding
Het kenniscentrum Jeugd en Opvoeding van het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt, beheert en verspreidt kennis over bewezen effectieve behandelprogramma's en interventies in de jeugdsector.
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor zowel de professionals als de ouders. Zij bieden praktisch bruikbare protocollen voor diagnostiek, behandeling met medicijnen en psychologische behandelvormen.
Trimbos-instituut Het Trimbos-instituut zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten.