Sectie eetstoornissen en obesitas

Verschillende onderzoeken tonen aan dat CGt een effectieve behandeling is voor eetstoornissen en obesitas. CGt blijkt voor boulimia nervosa zelfs de meest effectieve interventie.

 

Sectie

De sectie Eetstoornissen & Obesitas biedt cgt’ers en cgw’ers die werkzaam zijn op dit specifieke gebied een manier om met elkaar in contact te komen en om kennis en kunde te verspreiden, bijvoorbeeld via sectiebijeenkomsten op het najaarscongres.

De sectie onderhoudt een nauwe band met de NAE (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen). Ze organiseert bijvoorbeeld jaarlijkse een scholing op het NAE congres. De sectie leverde vanaf begin 2015 een bijdrage aan de ontwikkeling van de landelijke Zorgstandaard Eetstoornissen. Deze is in 2017 opgeleverd.

Doelstelingen                                                            

 • Een netwerk bieden voor mensen die werken binnen dit gebied
 • Het verspreiden van kennis en kunde binnen de VGCt
 • Zorgen voor adequaat onderwijs (scholing en nascholing)
 • Deskundigheid bundelen en een bijdrage leveren aan richtlijnen, zorgstandaarden, factsheets en andere kennis producten
 • Verbinden met samenwerkingspartners en verspreiden van kennis/kunde buiten de VGCt

Wat organiseert deze sectie?

Om kennis en kunde te verspreiden, levert de sectie doorgaans een bijdrage tijdens

 • de jaarlijkse voorjaarsworkshops van de VGCt
 • het jaarlijkse najaarscongres (NJC) van de VGCt
 • het 2-jaarlijkse NAE congres (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen)
 • de 2-jaarlijkse NAE-dag (georganiseerd door een NAE lid instelling)
 • het NAE bijscholingstraject (2x per jaar) en diverse post-initiële opleidingen in Nederland

Kijk hier voor een overzicht van alle verenigingsactiviteiten.

Sectiebestuur

Het sectiebestuur bestaat uit:

 • Klaske Glashouwer (voorzitter)
 • Alberte Jansingh
 • Elke Wezenberg
 • Mignon van Bruggen
 • Diana Kroes
 • Alexandra Dingemans

Contact

Wil je contact met hen opnemen? Zoek ze op via Vind een VGCt-lid of mail de voorzitter via k.glashouwer@accare.nl

 

Laatste nieuws op het kennisnet

Naar alle nieuwsberichten

 

Wat heeft de sectie in 2020 gedaan?

Afgelopen jaar hebben we de factsheet Obesitas opgeleverd. Omdat we vorig jaar de factsheets ARFID en Eetstoornissen al hadden gemaakt, betekent dit dat de factsheets voor onze sectie nu compleet zijn.

Er hebben dit jaar grote wijzigingen in ons sectie bestuur plaatsgevonden. Maar liefst van 4 sectieleden namen we afscheid. Gelukkig konden we ook 4 nieuwe enthousiaste leden welkom heten.

We zijn verder gegaan met het verspreiden en geven van trainingen over de ‘blended e-learning’ van de EDE (Eating Disorder Examination) met een variant voor volwassenen en een voor kinderen (de Child EDE ofwel ChEDE). De e-learning is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de VGCt. Het doel van de e-learning is om behandelaren op dezelfde wijze, laagdrempelig te trainen in het afnemen van de EDE of de ChEDE. De nieuwste versies van de ChEDE en de EDE zijn uit het Engels vertaald door leden van onze sectie.

We hebben de ontwikkelingen van de stuurgroep Ketenzorg Eetstoornissen (K-EET) actief gevolgd. Zo was hier een workshop over op het najaarscongres. Sowieso was ons aandachtsgebied goed vertegenwoordigd op het najaarscongres afgelopen jaar!

Links

DSM-5
European Association for the Study of Obesity (EASO) 
Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE)
Eetonderzoek Informatie van Maastricht University
RealFit Cursus voor jongeren met overgewicht
Kenniscentrum eetstoornissen (Belgie)
GGZ standaarden Zorgstandaard Eetstoornissen (2017), Achterbanraadpleging en Samenvattingskaart Zorgstandaard. 
iBook LONTE: Leren om niet te eten