Sectie eetstoornissen en obesitas

Verschillende onderzoeken tonen aan dat CGt een effectieve behandeling is voor eetstoornissen en obesitas. CGt blijkt voor boulimia nervosa zelfs de meest effectieve interventie.

 

Sectie

De sectie Eetstoornissen & obesitas biedt cgt’ers en cgw’ers die werkzaam zijn op dit specifieke gebied een manier om met elkaar in contact te komen en om kennis en kunde op dit gebied te verspreiden. Bijvoorbeeld via sectiebijeenkomsten, o.a. op het najaarscongres.

De sectie onderhoudt een nauwe band met de NAE (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen). Ze organiseert jaarlijkse een scholing op het NAE congres. De sectie leverde vanaf begin 2015 een bijdrage aan de ontwikkeling van de landelijke Zorgstandaard Eetstoornissen. Deze is in 2017 opgeleverd.

Waarvoor staat de sectie?

Om kennis en kunde te verspreiden, levert de sectie doorgaans een bijdrage tijdens

  • de jaarlijkse voorjaarsworkshops van de VGCt
  • het jaarlijks najaarscongres (NJC) van de VGCt
  • het 2-jaarlijkse NAE congres (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen)
  • de 2-jaarlijkse NAE-dag (georganiseerd door een NAE lidinstelling)
  • het NAE bijscholingstraject (2x per jaar) en diverse post-initiële opleidingen in Nederland. 

Doelstelingen                                                            

  • Het samen opdoen van cgt-kennis en -vaardigheden
  • Het verspreiden van cgt-kennis en -vaardigheden
  • Het vergroten van je professionele netwerk (met verschillende doeleinden: opzetten van onderzoekssamenwerking zou een doel kunnen zijn)
  • Reageren op actuele kwesties indien van toepassing

Wat organiseert deze sectie?

Verschillende sectiebestuurders zijn betrokken bij het opstellen van de zorgstandaard eetstoornissen. Daarnaast zorgt de sectie ieder jaar voor bijdrages op het najaarscongres en bij de voorjaarsworkshops.

Kijk hier voor een overzicht van alle verenigingsactiviteiten.

Sectiebestuur

Het sectiebestuur bestaat uit:
Klaske Glashouwer (voorzitter)
Alberte Jansingh 
Elke Wezenberg
Mignon van Bruggen
Diana Kroes

Contact

Wil je contact met hen opnemen? Zoek ze op via Vind een VGCt-lid of mail de voorzitter via h.j.elgersma@accare.nl

 

Laatste nieuws op het kennisnet

Naar alle nieuwsberichten

 

Wat heeft de sectie in 2019 gedaan?

Dit jaar hebben we 2 factsheets gemaakt: ARFID en Eetstoornissen. De factsheet Obesitas zal naar verwachting begin 2020 klaar zijn.

We hebben een ‘blended e-learning’ over de EDE (Eating Disorder Examination) gemaakt, met een variant voor volwassenen en een voor kinderen (de Child EDE ofwel ChEDE). De e-learning is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de VGCt. Het doel van de e-learning is om behandelaren op dezelfde wijze, laagdrempelig te trainen in het afnemen van de EDE of de ChEDE. De nieuwste versies van de ChEDE en de EDE zijn uit het Engels vertaald door leden van onze sectie.

Het sectiebestuur werkt actief mee aan de stuurgroep Ketenzorg Eetstoornissen (K-EET) om de bouwstenen die nodig zijn voor deze ketenzorg te verbeteren.

Links

DSM-5
European Association for the Study of Obesity (EASO) 
Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE)
Eetonderzoek Informatie van Maastricht University
RealFit Cursus voor jongeren met overgewicht
Kenniscentrum eetstoornissen (Belgie)
GGZ standaarden Zorgstandaard Eetstoornissen (2017), Achterbanraadpleging en Samenvattingskaart Zorgstandaard. 
iBook LONTE: Leren om niet te eten