Organisatie

De VGCt staat onder algemene leiding van het bestuur. De ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging en oefent op basis hiervan toezicht uit op het bestuur.

We hebben vijftien secties rond stoornissen, therapievormen, doelgroep of werksetting. Zij zorgen voor kennisuitwisseling tussen leden door onder meer studiedagen en netwerklunches te organiseren. En zij werken aan het kennisnet op deze site.

De vereniging heeft commissies met een taakgerichte functie naast de registratie- en de accreditatiecommissie. De praktische uitvoering van verenigingszaken gebeurt door de medewerkers van het verenigingsbureau.

Bekijk onze verenigingsvideo voor meer informatie