Ledenraadsverkiezing 2017

De ledenraad bepaalt voor de periode 2018-2020 het strategische beleid en de algemene kaders van de vereniging en vertolkt de belangen van alle VGCt-leden. De ledenraad signaleert maatschappelijke trends, geeft aan wat zij als kansen en bedreigingen ziet en beoordeelt beleidsvoorstellen van het bestuur die bij instemming definitief worden. Daarnaast kun je je als ledenraadslid hard maken voor zaken waar jouw interesse naar uitgaat en actief hieraan bijdragen.

Stem tussen 6 februari en 6 maart
In april 2017 zit de termijn van de huidige ledenraadsleden erop. Van 6 februari tot 6 maart kun je stemmen voor de nieuwe ledenraad. Bekijk de kandidatenlijst.

Stemmen: hoe werkt het?
Op 6 en 21 februari heb je een uitnodiging en een reminder in je mailbox gekregen met een link naar de stemmodule in deze site. Er zijn twee kieskringen met in totaal 32 kandidaten. Je mag in kieskring A (op basis van registratie) en vervolgens in kieskring B (op basis van werksetting) één stem uitbrengen, op een kandidaat of blanco. Je stem is pas uitgebracht als je in al jouw kieskringen hebt gestemd.

Bij elke kieskring vind je informatie over de kandidaten en hun motivatie. Uiteraard gebeurt het stemmen volledig anoniem. 

 

Plaatje ledenraad

Achtergrond van de ledenraad

 • 2010: start van de herstructurering van de VGCt

  In 2009 en 2010 begint de VGCt aan het voorbereidende werk voor de herstructurering van de VGCt. De belangrijkste reden hiervoor was het groeiende aantal leden van de VGCt. De ledengroei is een goede ontwikkeling, maar het toenmalige verenigingsmodel maakte het lastig om de kwaliteit van het werk van al die leden en commissies te waarborgen. Daarnaast differentieerde de cognitieve gedragstherapie steeds meer en werd CGt steeds breder ingezet, binnen en buiten de (geestelijke) gezondheidszorg. De bijna 4000 leden van de VGCt hadden te weinig inspraak en er was onvoldoende aandacht voor hun hun specifieke belangen in het werk en in de opleiding.

  Tot dan toe waren er twee algemene ledenvergaderingen per jaar. Op deze vergaderingen konden leden hun invloed op het beleid van de VGCt uitoefenen. In de praktijk was dit niet voldoende.   Een van de onderdelen van de herstructurering is dat de algemene ledenvergadering is omgevormd naar een ledenraad van 16 personen die voor een periode van drie jaar door de leden wordt gekozen. Deze ledenraad is een afspiegeling van het totale ledenbestand. De ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging en vertolkt de belangen van alle VGCt-leden.

 • Meer veranderingen

  De VGCt is gaan werken met een beleidscyclus waarin de meerjarenstrategie wordt vastgesteld door de ledenraad. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en een aantal commissies hebben duidelijke en afgebakende taken. Tegen besluiten van zelfstandige commissies en het bestuur is beroep mogelijk bij het College van Beroep.

  De directeur en het bureau hebben bij al deze processen een belangrijke coördinerende en ondersteunende taak. De opleidingscommissie is opgeheven. De taken van deze commissie zijn overgenomen door twee zelfstandige commissies: de registratiecommissie en de accreditatiecommissie. Deze twee commissies voeren de registratie- en accreditatiereglementen uit en signaleren knelpunten bij het bestuur. De registratie- en accreditatiecommissie hebben geen beleidsbepalende rol.

 • Akkoord

  Tijdens de ALV van 25 november 2010 hebben de leden ingesteld met deze veranderingen. Daarmee kon de verkiezing van de eerste ledenraad van start gaan! In april 2011 werd de eerste ledenraad van de VGCt geïnstalleerd.