College van Beroep

Het College van Beroep van de vereniging heeft als taak het behandelen van en het doen van uitspraken in beroepszaken van leden. Je vindt hierover meer informatie onder klachten en bezwaren. Het College bestaat uit:

  • Adriaan Jansen (voorzitter)
  • Tamar Drescher (secretaris)
  • Angeline Smeltink
  • Truus Kersten

Leden kunnen tegen besluiten van de vereniging in beroep gaan bij het College van Beroep. Het gaat hierbij om besluiten over de accreditatie van opleidingsactiviteiten of om besluiten over het niet verlenen, schorsen of ontnemen van een lidmaatschap, registratie of deelnemerschap. Alleen degene aan wie het dit besluit is gericht, kan in beroep gaan. Voordat je in beroep kan gaat, maak je eerst bezwaar bij de registratiecommissie of de accreditatiecommissie.