Bestuur

De VGCt staat onder algemene leiding van het bestuur. Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging. Ook draagt zij zorg voor de uitvoering van de besluiten van de ledenraad. 
 
Vergaderdata 2021

  • 15 januari
  • 26 maart
  • 21 mei
  • 25 juni
  • 8 oktober
  • 10 december

Bestuursleden

 

Marleen Rijkeboer
Voorzitter

Ellen Vedel
Penningmeester

Sammy Peter 
Portefeuille verenigingszaken 

Aldert Seinen
Portefeuille opleiding en registratie Cognitief Gedragstherapeut VGCt®, Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt® en Supervisor VGCt® 

Martine Onland
Portefeuille jeugd

Kim de Jong
Portefeuille wetenschap

Esther Frusch
Portefeuille cgw