Bestuur

De VGCt staat onder algemene leiding van het bestuur. Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging. Ook draagt zij zorg voor de uitvoering van de besluiten van de ledenraad. 
 
Vergaderdata 2019

  • 17 januari
  • 27 maart
  • 30 april (extra)
  • 29 mei
  • 25 augustus (extra)
  • 18 september
  • 11 december

Bestuursleden

 

Arnold van Emmerik
Voorzitter

Ellen Vedel
Penningmeester

Sammy Peter 
Portefeuille verenigingszaken 

Aldert Seinen
Portefeuille opleiding en registratie Cognitief Gedragstherapeut VGCt®, Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt® en Supervisor VGCt® 

Guido Mulder
Portefeuille jeugd

Kim de Jong
Portefeuille wetenschap