Beleid

De ledenraad bepaalt de grote lijnen van het VGCt-beleid en houdt toezicht op de uitvoering door het bestuur van het meerjarenplan. Zie de beleidsdocumenten: