Informatie- en argumentenkaarten

De Argumentenkaart geeft een overzicht van argumenten voor en tegen het toepassen van cognitieve gedragstherapie (cgt), vanuit het perspectief van vijf belanghebbenden. Cgt is een verzameling van bewezen effectieve behandelmethoden voor psychische problemen. Cgt leert mensen via oefeningen en opdrachten anders te denken en te doen. We vergelijken cgt op deze kaart met andere therapieën, medicatie en/of geen behandeling. Daarnaast is er de Informatiekaart cgt, die de argumenten onderbouwt.

Deze kaarten zijn tot stand gekomen op basis van denksessies met cliënten, behandelaars, wetenschappers, ggz-bestuurders, huisartsen en zorginkopers.

Klik op de kaarten om ze te downloaden.

Argumentenkaart CGt - De Argumentenfabriek 1 november 2016

Informatiekaart CGt - De Argumentenfabriek 1 november 2016

 

 

Download de bronnenlijst van de informatiekaart