Factsheets

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat suïcidaliteit is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie bij suïcidaliteit

 

Factsheet suïcidaliteit

Suïcidaliteit is het geheel aan gedachten, wensen, voorbereidingshandelingen en al dan niet dodelijke pogingen, waarmee iemand beoogt zijn lijden te stoppen.

In 2017 was er een grote toename van suïcide onder jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar. In 2018 nam het aantal suïcides in deze groep weer af van 81 in 2017 naar 51 in 2018. Daarmee is het aantal suïcides onder jongeren weer gelijk aan het aantal van 2016 en de jaren daarvoor. In 2018 daalde het totaal aantal suïcide met bijna 5 procent tot 1829, waarvan 1176 mannen en 653 vrouwen.

 

De factsheet is tot stand gekomen met dank aan Ad Kerkhof en Judith van der Riet.

 

Download de factsheet

Bronnen

Brown, G. K., Ten Have, T., Henriques, G. R., Xie, S. X., Hollander, J. E., & Beck, A. T. (2005). Cognitive therapy for the prevention of suicide attempts: a randomized controlled trial. JAMA, 294(5), 563–70. http://doi.org/10.1001/jama.294.5.563

Mewton, L., & Andrews, G. (2016). Cognitive behavioral therapy for suicidal behaviors: improving patient outcomes. Psychology research and behavior management9, 21-29. Doi:10.2147/PRBM.S84589

Tarrier, N., Taylor, K., & Gooding, P. (2008). Cognitive-behavioral interventions to reduce suicide behavior: a systematic review and meta-analysis. Behavior modification32, 77-108. Doi: https://doi.org/10.1177/0145445507304728

Websites