Factsheets

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat SOLK zijn, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Factsheet SOLK

 

Factsheet SOLK (voorkant)

SOLK zijn lichamelijke klachten die ten minste enkele weken duren en waarvoor na adequaat medisch onderzoek geen lichamelijke aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. Als er sprake is van een lichamelijke aandoening, dan zijn de klachten ernstiger of langduriger of is het functioneren sterker beperkt dan op grond van de aandoening verwacht wordt. SOLK is geen diagnose maar een werkhypothese op basis waarvan de huisarts het beleid bepaalt.

 

Auteur: Yanda van Rood. Een conceptversie van de factsheet is voorgelegd en becommentarieerd door Andrea Evers, Judith Rosmalen, Judith Prins en Jaap Spaans. Hun opmerkingen en suggesties zijn meegenomen.

 

Download de factsheet

Bronnen

De Waal, M. W. M., Arnold, I. A., Eekhof, J. A., & Van Hemert, A. M. (2004). Somatoform disorders in general practice: prevalence, functional impairment and comorbidity with anxiety and depressive disorders. The British Journal of Psychiatry184, 470-476. doi:10.1192/bjp.184.6.470

Claassen-van Dessel, N., van der Wouden, J. C., Hoekstra, T., Dekker, J., & van der Horst, H. E. (2018). The 2-year course of Medically Unexplained Physical Symptoms (MUPS) in terms of symptom severity and functional status: results of the PROSPECTS cohort study. Journal of Psychosomatic Research104, 76-87. doi: 10.1016/j.jpsychores.2017.11.012.

olde Hartman, T. C., Borghuis, M. S., Lucassen, P. L., van de Laar, F. A., Speckens, A. E., & van Weel, C. (2009). Medically unexplained symptoms, somatisation disorder and hypochondriasis: course and prognosis. A systematic review. Journal of psychosomatic research66, 363-377. doi: 10.1016/j.jpsychores.2008.09.018.

Van Dessel, N., Den Boeft, M., van der Wouden, J. C., Kleinstaeuber, M., Leone, S. S., Terluin, B., ... & van Marwijk, H. (2014). Non‐pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults. The Cochrane Library. doi: 10.1002/14651858.CD011142.

Handige links