Factsheets

Deze factsheets leggen kort en duidelijk uit de stoornis precies is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Welke route leggen ROM-data af en wie kunnen ze inzien?

Factsheet ROM_300pixels

In deze factsheet ROM: waar gaat het heen? verheldert de VGCt de datastroom van ROM-data van en naar de SBG. 

De meeste behandelaars weten inmiddels wel hoe ‘rommen’ op hun eigen computer werkt, maar wat er daarna mee gebeurt is voor velen nog een mysterie. Daardoor zijn veel behandelaars en cliënten ongerust over wat er met de data gebeurt. Kunnen zorgverzekeraars rondneuzen in de gegevens van cliënten? Kunnen cliënten straks de behandelresultaten van hun behandelaar opzoeken? VGCt zocht het voor jullie uit.

Hoe gebruik je deze factsheet?

Deze factsheet is bedoeld om te verduidelijken welke route ROM-data afleggen en wie welke gegevens kan inzien. Als cgt’er kun je de factsheet gebruiken om met kennis van de feiten deel te nemen aan discussies over ROM. Ook kun je cliënten goed informeren over wat er met hun gegevens gebeurt.

Download de factheet

Bronnen

Voor deze factsheet zijn de volgende sites en mensen geraadpleegd: