Factsheets

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat PTSS is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn.

Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie bij PTSS

Factsheet PTSS voorkant.JPG

Er is sprake van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) bij een combinatie van:

  • Intrusieve symptomen (zoals flashbacks of onaangename dromen).
  • Aanhoudende vermijding (bijvoorbeeld van gedachten en gevoelens over een traumatische ervaring, of situaties en activiteiten die deze gedachten en gevoelens oproepen).
  • Negatieve veranderingen in cognities en stemming (zoals overdreven schuldgevoelens of negatieve overtuigingen over zichzelf, anderen of de wereld).
  • Duidelijke veranderingen in arousal en reactiviteit (zoals overdreven waakzaamheid of schrikreacties).

 

Download de factsheet

Bronnen
  • American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5. [Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition]. Amsterdam: Boom.
  • Bisson, J.I., Roberts, N.P., Andrew, M., Cooper, R., & Lewis, C. (2013). Psychological therapies for chronic post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews  DOI: 10.1002/14651858.CD003388. tinyurl.com/CochranePTSD  
  • Brewin, C.R. Andrews, B., & Valentine, J.D. (2000). Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. Journal of consulting and clinical psychology, 68(5), 748-766.
  • Ozer, E.J., Lipsey, T.L., et. al. (2003). Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: A meta-analysis. Psychological bulletin, 129(6), 52-73.
  • Vries, G-J. de, & Olff, M. (2009). The Lifetime Prevalence of Traumatic Events and Posttraumatic Stress Disorder in the Netherlands. Journal of Traumatic Stress, 22(4), 259-267.